ค้นหาจดหมายและบุคคลใน Outlook.com

ค้นหาข้อความและบุคคลใน Outlook.com โดยใช้กล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล ที่ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อความอีเมลหรือผู้ติดต่อ

 1. ใส่คำสำคัญในการค้นหาในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รุ่นเบต้าของ Outlook.com ให้ใส่คำสำคัญของคุณในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้า

  สกรีนช็อตของกล่องค้นหาจดหมายและบุคคล

 2. รายการที่ตรงกันทุกประการจะปรากฏขึ้นภายใต้ ผลลัพธ์ที่ตรงที่สุด และคำแนะนำอื่นจะปรากฏขึ้นภายใต้ ผลลัพธ์ทั้งหมด เลือกข้อความหรือผู้ติดต่อที่แนะนำหนึ่งรายการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาผู้ติดต่อ ให้เลือกลิงก์ ค้นหาบุคคล ที่ด้านล่างของรายการคำแนะนำเพื่อจำกัดการค้นห้าให้กับผู้ติดต่อและไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ค้นหาในบุคคล

  • เมื่อต้องการดูว่าข้อความอยู่ในโฟลเดอร์ใด ให้คลิกที่ข้อความ จากนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน ให้ดูที่ด้านบนเนื้อความของข้อความ

  หลังจากคุณใส่คำสำคัญของคุณ คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาของคุณให้รวมเฉพาะข้อความในบางโฟลเดอร์ ข้อความจากผู้ส่งที่ระบุ ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา หรือภายในช่วงวันที่ที่กำหนดเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู “ปรับปรุงการค้นหาของคุณ” ทางด้านล่าง

 3. เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้เลือก ออกจากการค้นหา

ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

หลังจากคุณใส่คำสำคัญในการค้นหาของคุณ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางที่ด้านซ้ายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ:

 • ในโฟลเดอร์: ค้นหาเฉพาะข้อความในโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น กล่องขาเข้า รายการที่ส่ง และเก็บถาวรเท่านั้น

 • จาก: ค้นหาเฉพาะข้อความจากผู้ส่งที่ระบุเท่านั้น

 • ตัวเลือก: คลิก มีสิ่งที่แนบมา เพื่อค้นหาเฉพาะข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 • วันที่: ค้นหาเฉพาะข้อความภายในช่วงวันที่บางช่วง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รุ่นเบต้าของ Outlook.com คุณอาจไม่เห็นบานหน้าต่างนำทางของผลลัพธ์การค้นหา สำหรับตัวเลือกการค้นหาที่ปรับปรุงแล้ว คุณสามารถสลับกลับไปเป็น Outlook.com แบบคลาสสิกได้โดยคลิก ทดลองใช้รุ่นเบต้า ที่มุมมขวาบน

ใช้การค้นหาคิวรีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์

ใช้การค้นหาคิวรีขั้นสูง (AQS) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำสำคัญของ AQS จากตารางด้านล่าง ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่และสิ่งที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อความพร้อมชื่อเรื่องที่มี "รายงาน" ให้ใส่ ชื่อเรื่อง:รายงาน ในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล

คำสำคัญ AQS

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

From

จะค้นหาในเขตข้อมูล จาก

จาก:JerriFrye

To

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง

ถึง:JerriFrye

Cc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาถึง

สำเนาถึง:JerriFrye

Bcc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาลับถึง

สำเนาลับถึง:JerriFrye

Participants

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ผู้เข้าร่วม:JerriFrye

Subject

จะค้นหาในชื่อเรื่อง

เรื่อง:รายงาน

Body or Content

จะค้นหาในเนื้อหาข้อความ

เนื้อความ:รายงาน

Sent

จะค้นหาตามวันที่ที่ส่ง คุณสามารถค้นหาวันที่ที่ระบุหรือช่วงของวันที่ได้โดยคั่นด้วยจุดสองจุด (..) คุณยังสามารถค้นหาวันที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ Today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month คุณสามารถค้นหาวันของสัปดาห์หรือเดือนของปีได้ด้วย

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการค้นหาวันที่ จะต้องใส่ในรูปแบบ เดือน/วัน/ปี ดังนี้ MM/DD/YYYY

ส่ง:01/01/2017

Received

จะค้นหาตามวันที่ที่ได้รับ คุณสามารถใช้คำค้นหาเดียวกันกับ ส่ง ได้

ได้รับ:01/01/2017

Category

จะค้นหาตามเขตข้อมูล Category

ประเภท:รายงาน

HasAttachment:yes

การค้นหา HasAttachment:yes ส่งกลับเฉพาะอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาเท่านั้น

เมื่อต้องการระบุอีเมลที่คุณต้องการค้นหาเพิ่มเติม ให้ใช้คำหรือชื่อจากจดหมายร่วมกับคำสำคัญในการค้นหา ตัวอย่างเช่น สีน้ำเงิน มีสิ่งที่แนบมา:ใช่ จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่มีคำว่า "สีน้ำเงิน" ที่มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน มีสิ่งที่แนบมา:ใช่

HasAttachment:no

การค้นหา HasAttachment:no จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ไม่มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน มีสิ่งที่แนบมา:ไม่ใช่

IsFlagged:yes

การค้นหา IsFlagged:yes จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ได้รับการตั้งค่าสถานะ

รายงาน ได้รับการตั้งค่าสถานะ:ใช่

IsFlagged:no

การค้นหา IsFlagged:no จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ไม่ได้รับการตั้งค่าสถานะ

รายงาน ได้รับการตั้งค่าสถานะ:ไม่ใช่

เมื่อคุณใช้ AQS คุณสามารถค้นหาบนคำค้นหาหลายคำ รวมถึงวลีบางวลี วลีทั้งหมด หรือวลีที่ตรงกันทุกประการ

 • Subject:product plan จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีคำว่า “product” หรือ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:(product plan) จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีทั้งคำว่า “product” และ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:“product plan” จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีวลี “product plan” ในชื่อเรื่อง

คุณยังสามารถใช้ AND หรือ OR เพื่อค้นหาโดยใช้คำค้นหาหลายคำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาข้อความจาก Jerri ที่มี "รายงาน" ในชื่อเรื่องได้โดยใส่ จาก:Jerri AND เรื่อง:รายงาน ในกล่องค้นหา

ค้นหาคำแนะนำและเคล็ดลับ

ใช้คำแนะนำและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อระบุการค้นหาที่แม่นยำเพิ่มขึ้น

 • คำค้นหาสำคัญไม่จำเป็นต้องตรงตามอักษรเล็กใหญ่ เช่น cat และ CAT จะคืนค่าผลลัพธ์เดียวกัน

 • เมื่อการค้นหาบน คุณสมบัติ: นิพจน์ ค่า จะไม่ใส่ช่องว่างหลังเครื่องหมายจุดคู่ ถ้าไม่มีช่องว่าง ค่าที่คุณต้องการจะเป็นเพียงการค้นหาข้อความทั้งหมด เช่น ไปยังJerriFrye ค้นหาสำหรับ “JerriFrye” เป็นคำสำคัญมากกว่าข้อความที่ถูกส่งไปยัง JerriFrye หากต้องการค้นหาข้อความที่ส่งไปยัง JerriFrye ให้ใส่ ไปยัง: JerriFrye

 • ช่องว่างระหว่างคำสำคัญสองคำหรือสอง คุณสมบัติ:นิพจน์ค่า จะเป็นเช่นเดียวกับการใช้ AND ตัวอย่างเช่น จาก:"Jerri Frye"เรื่อง:การจัดระเบียบใหม่ จะส่งกลับข้อความทั้งหมดที่ส่งโดย Jerri Frye ที่มีคำว่า การจัดระเบียบใหม่ ในบรรทัดเรื่อง

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติของผู้รับ เช่น ถึง จาก สำเนาลับถึง หรือผู้รับ คุณสามารถใช้ที่อยู่ SMTP นามแฝง หรือชื่อที่ใช้แสดงเพื่ออ้างอิงผู้รับ เช่น คุณสามารถใช้ JerriFrye@contoso.com, JerriFrye หรือ "JerriFrye"

 • คุณสามารถใช้ได้เฉพาะการค้นหาอักขระตัวแทนของคำต่อท้ายเท่านั้น เช่น แมว* หรือ ชุด* การค้นหาอักขระตัวแทนของคำนำหน้า (*cat) หรือการค้นหาอักขระตัวแทนของสตริงย่อย (*cat*) ไม่ได้รับการรองรับ

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ถ้าค่าที่ค้นหามีคำหลายคำ เช่น ชื่อเรื่อง:งบประมาณ Q1 จะคืนค่าข้อความที่มีคำว่า งบประมาณ ในบรรทัดชื่อเรื่อง และ Q1 ที่ใดก็ได้ในข้อความหรือในคุณสมบัติข้อความ การใช้ ชื่อเรื่อง: “งบประมาณ Q1” จะคืนค่าทั้งหมดที่มี งบประมาณ Q1 ที่ใดก็ตามในบรรทัดชื่อเรื่อง

 • หากต้องการที่จะไม่รวมเนื้อหาที่ทำเครื่องหมายด้วยค่าคุณสมบัติปัจจุบันจากผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ก่อนหน้าชื่อคุณสมบัติ เช่น -จาก: "Jerri Frye" จะไม่รวมข้อความใดๆ ที่ถูกส่งโดย Jerri Frye

ค้นหาในบุคคล

เมื่อคุณใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล ในจดหมาย ตัวเลือก ค้นหาบุคคล จะปรากฏขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้คุณสามารถค้นหาในบุคคลได้ ซึ่งผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะถูกจำกัดด้วยผู้ติดต่อและไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาในบุคคล:

 1. ในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล ให้พิมพ์ชื่อของบุคคล กลุ่ม หรือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา แล้วกด Enter

 2. ที่ด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก ค้นหาบุคคล

 3. ปรับปรุงการค้นหาของคุณโดยค้นหาเฉพาะใน ผู้ติดต่อ หรือ ไดเรกทอรี ของคุณ

 4. เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้เลือก ออกจากการค้นหา

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

มีคำขอฟีเจอร์ใช่หรือไม่

หลอดไฟ - ไอเดีย

เราชอบอ่านคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และคำติชมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา! แชร์ความคิดเห็นของคุณบนไซต์ Outlook.com UserVoice เรายินดีรับฟัง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×