ค้นหาจดหมายและบุคคลใน Outlook.com และ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ค้นหาข้อความและบุคคลในOutlook.com และOutlook บนเว็บ โดยใช้กล่องค้นหาจดหมายและบุคคล ที่ด้านบนของหน้า

ค้นหาใน Outlook

 1. ใส่คำสำคัญในการค้นหาในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล

  สกรีนช็อตของกล่องจดหมายการค้นหาและบุคคล

 2. เลือกข้อความแนะนำหรือที่ติดต่อหนึ่ง หรือกด Enter เพื่อดูผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังค้นหาติดต่อ เลือกลิงก์ค้นหาบุคคล ที่ด้านล่างของรายการของคำแนะนำเพื่อจำกัดการค้นหาที่ติดต่อของคุณและไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูค้นหาในบุคคล

  หลังจากที่คุณใส่คำสำคัญของคุณ คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาของคุณให้มีเฉพาะ ข้อความในบางโฟลเดอร์ จากผู้ส่งเฉพาะ พร้อมสิ่งที่แนบมา หรือ ในช่วงวัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูปรับปรุงการค้นหา

 3. เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไว้เหนือกล่องค้นหา และเลือกละทิ้ง ละทิ้ง

ปรับปรุงการค้นหา

หลังจากที่คุณใส่คำสำคัญของคุณค้นหา คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ:

 • ในโฟลเดอร์: ค้นหาเท่านั้น สำหรับข้อความในโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นกล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกส่ง และการเก็บถาวร

 • จาก: ค้นหาสำหรับข้อความจากผู้ส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

 • ตัวเลือก: เฉพาะ ค้นหาข้อความที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด เช่นข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 • วัน: เฉพาะ ค้นหาข้อความภายในช่วงวัน

สกรีนช็อตของ nagivation บานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

การค้นหาแบบสอบถามขั้นสูง (AQS)

ใช้การค้นหาแบบสอบถามขั้นสูง (AQS) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำสำคัญ AQS จากตารางด้านล่าง ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่และคำที่คุณต้องการค้นหา เช่น หากต้องการค้นหาข้อความที่มีชื่อเรื่องที่มีคำว่า “รายงาน” ให้ใส่ ชื่อเรื่อง: รายงาน ในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล

คำสำคัญ AQS

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

From

จะค้นหาในเขตข้อมูล จาก

จาก:JerriFrye

To

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง

เมื่อต้องการ:JerriFrye

Cc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาถึง

สำเนาถึง:JerriFrye

Bcc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาลับถึง

สำเนาลับถึง:JerriFrye

Participants

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ผู้เข้าร่วม:JerriFrye

Subject

จะค้นหาในชื่อเรื่อง

เรื่อง:รายงาน

Body or Content

จะค้นหาในเนื้อหาข้อความ

เนื้อหา:รายงาน

Sent

จะค้นหาตามวันที่ที่ส่ง คุณสามารถค้นหาวันที่ที่ระบุหรือช่วงของวันที่ได้โดยคั่นด้วยจุดสองจุด (..) คุณยังสามารถค้นหาวันที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ Today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month คุณสามารถค้นหาวันของสัปดาห์หรือเดือนของปีได้ด้วย

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการค้นหาวันที่ จะต้องใส่ในรูปแบบ เดือน/วัน/ปี ดังนี้ MM/DD/YYYY

ส่ง:01/01/2017

Received

จะค้นหาตามวันที่ที่ได้รับ คุณสามารถใช้คำค้นหาเดียวกันกับ ส่ง ได้

ได้รับ:01/01/2017

Category

จะค้นหาตามเขตข้อมูล Category

ประเภท:รายงาน

HasAttachment:yes

ค้นหาHasAttachment:yesจะส่งอีเมลที่ มีสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการระบุอีเมลที่คุณต้องการค้นหาเพิ่มเติม ให้ใช้คำหรือชื่อจากจดหมายร่วมกันกับคำสำคัญในการค้นหา ตัวอย่างเช่น สีน้ำเงิน มีสิ่งที่แนบมา:ใช่ จะคืนค่าเฉพาะอีเมลที่มีคำว่า "สีน้ำเงิน" ที่มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน HasAttachment:yes

HasAttachment:no

ค้นหาHasAttachment:noจะส่งอีเมลที่ไม่ มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน HasAttachment:ไม่มี

IsFlagged:yes

ค้นหาIsFlagged:yesจะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ที่ถูกตั้งค่าสถานะ

รายงาน IsFlagged:ใช่

IsFlagged:no

ค้นหาIsFlagged:noจะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ที่ไม่ได้ตั้งค่าสถานะ

รายงาน IsFlagged:ไม่มี

เมื่อคุณใช้ AQS คุณสามารถค้นหาบนคำค้นหาหลายคำ รวมถึงวลีบางวลี วลีทั้งหมด หรือวลีที่ตรงกันทุกประการ

 • Subject:product plan จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีคำว่า “product” หรือ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:(product plan) จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีทั้งคำว่า “product” และ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:“product plan” จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีวลี “product plan” ในชื่อเรื่อง

คุณยังสามารถใช้และหรือหรือเมื่อต้อง การค้นหาหลาย ๆ คำค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถค้นหาข้อความจาก Jerri ซึ่งประกอบด้วย "รายงาน" ในชื่อเรื่อง โดยใส่จาก: Jerri และเรื่อง: รายงานในกล่องค้นหาได้

ค้นหาคำแนะนำและเคล็ดลับ

ใช้คำแนะนำและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อระบุการค้นหาที่แม่นยำเพิ่มขึ้น

 • คำค้นหาสำคัญไม่จำเป็นต้องตรงตามอักษรเล็กใหญ่ เช่น cat และ CAT จะคืนค่าผลลัพธ์เดียวกัน

 • เมื่อการค้นหาบน คุณสมบัติ: นิพจน์ ค่า จะไม่ใส่ช่องว่างหลังเครื่องหมายจุดคู่ ถ้าไม่มีช่องว่าง ค่าที่คุณต้องการจะเป็นเพียงการค้นหาข้อความทั้งหมด เช่น ไปยังJerriFrye ค้นหาสำหรับ “JerriFrye” เป็นคำสำคัญมากกว่าข้อความที่ถูกส่งไปยัง JerriFrye หากต้องการค้นหาข้อความที่ส่งไปยัง JerriFrye ให้ใส่ ไปยัง: JerriFrye

 • ช่องว่างระหว่างคำสำคัญสองหรือคุณสมบัติที่สอง:ค่านิพจน์จะเหมือนกับการใช้ AND. ตัวอย่างเช่นจาก: "Jerri Frye"เรื่อง:reorganizationส่งกลับข้อความทั้งหมดที่ส่ง โดย Jerri Frye ที่ประกอบด้วยคำreorganizationในบรรทัดเรื่อง

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติของผู้รับ เช่น ถึง จาก สำเนาลับถึง หรือผู้รับ คุณสามารถใช้ที่อยู่ SMTP นามแฝง หรือชื่อที่ใช้แสดงเพื่ออ้างอิงผู้รับ เช่น คุณสามารถใช้ JerriFrye@contoso.com, JerriFrye หรือ "JerriFrye"

 • คุณสามารถใช้การค้นหาตัวแทนต่อท้ายเฉพาะนั่นคือตัวอย่างแมว *หรือชุด *ได้ ค้นหาอักขระพิเศษคำนำหน้า (* แมว) หรือสตริงย่อยค้นหาอักขระพิเศษ (* แมว *) จะไม่ได้รับการสนับสนุน

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ถ้าค่าที่ค้นหามีคำหลายคำ เช่น ชื่อเรื่อง:งบประมาณ Q1 จะคืนค่าข้อความที่มีคำว่า งบประมาณ ในบรรทัดชื่อเรื่อง และ Q1 ที่ใดก็ได้ในข้อความหรือในคุณสมบัติข้อความ การใช้ ชื่อเรื่อง: “งบประมาณ Q1” จะคืนค่าทั้งหมดที่มี งบประมาณ Q1 ที่ใดก็ตามในบรรทัดชื่อเรื่อง

 • หากต้องการที่จะไม่รวมเนื้อหาที่ทำเครื่องหมายด้วยค่าคุณสมบัติปัจจุบันจากผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ก่อนหน้าชื่อคุณสมบัติ เช่น -จาก: "Jerri Frye" จะไม่รวมข้อความใดๆ ที่ถูกส่งโดย Jerri Frye

ค้นหาในบุคคล

เมื่อคุณใส่ชื่อในกล่องค้นหาจดหมายและบุคคล ในจดหมาย ตัวเลือกการค้นหาบุคคลปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณค้นหาในบุคคล ซึ่งผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดสำหรับที่ติดต่อของคุณและไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาในบุคคล ให้ทำดังนี้

 1. ในกล่องค้นหาจดหมายและบุคคล พิมพ์ชื่อของบุคคล กลุ่ม หรือทรัพยากรคุณต้องการค้นหา และกด Enter

 2. ที่ด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหา เลือกค้นหาบุคคล

 3. ปรับปรุงการค้นหาของคุณโดยการค้นหาเฉพาะใน ที่ติดต่อของคุณ หรือ ไดเรกทอรี

 4. เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไว้เหนือกล่องค้นหา และเลือกละทิ้ง ละทิ้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนวิธีแสดงอีเมใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×