ค้นหาคำในอรรถาภิธาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้อรรถาภิธาน คุณสามารถค้นหาคำเหมือน (คำต่าง ๆ มีความหมายเดียวกัน) และ antonyms (คำที่ มีความหมายตรงกันข้าม)

เคล็ดลับ: ใน Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Outlook คุณสามารถค้นหาคำ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณคลิกขวาที่คำใดก็ได้ในเอกสาร งานนำเสนอ ข้อความเปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิกคำเหมือน กับ เมนูทางลัด

Word

 1. คลิกที่คำในเอกสารของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  คำสั่ง อรรถาภิธาน ในเครื่องมือพิสูจน์อักษรบนแท็บ รีวิว

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เอกสารของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Word 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word 2010 หรือ Word 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกที่คำในเวิร์กบุ๊กของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊กของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Excel 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel 2010 หรือ Excel 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกคำนั้นในสมุดบันทึกของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน OneNote 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า จากนั้น ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote 2010 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า จากนั้น ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote 2013 หรือ 2016 OneNote บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่าง ข้อความของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 1. คลิกที่คำในรายการของ Outlook ที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน Outlook 2007 บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด แล้ว คลิ กอรรถาภิธาน

  ใน Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 คลิกที่แท็บรีวิว จาก นั้นคลิกอรรถาภิธาน

  ไอคอน อรรถาภิธาน บน Ribbon ใน Outlook

  หมายเหตุ: ใน Microsoft Outlook บานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน หรือค้นคว้า จะพร้อมใช้งานในใด ๆ ใหม่รายการ Outlook - เช่น ข้อความหรือรายการปฏิทิน - แต่ไม่ใช่ จากหน้าต่างหลักของ Outlook

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น ข้อความของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Outlook 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกที่คำในงานนำเสนอที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว บน Ribbon ของ PowerPoint

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เอกสารของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน PowerPoint 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกที่คำในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการค้นหา

  ใน Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า จากนั้น ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Publisher 2010 บนแท็บหน้าแรก คลิกการสะกด แล้ว คลิ กอรรถาภิธาน

  คำสั่งเมนูอรรถาภิธาน

  ใน Publisher 2013 หรือ 2016 Publisher บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

 2. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ของคุณอยู่ในภาษาฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 1. คลิกที่คำในไดอะแกรมที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน Visio 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า จากนั้น ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Visio 2010, Visio 2013 หรือ 2016 Visio บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Visio

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำที่เลือกของคุณ ด้วยคำจากรายการหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอก และวางคำจากรายการ ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร จาก นั้นคลิกคัดลอก คุณสามารถวางคำว่าทุกที่ที่คุณชอบแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น ไดอะแกรมของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Visio 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio 2010 หรือ Visio 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้ถูกอัปเดตล่าสุดโดยเบนบนกุมภาพันธ์ที่ 13, 2018เนื่องจากข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณพบนั้นมีประโยชน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่ได้ โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมที่ด้านล่างให้เราทราบเราจะปรับปรุงนั้น

ดูเพิ่มเติม

ตัวแก้ไข - การช่วยสำหรับการเขียนของคุณ

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×