ค้นหาคำในอรรถาภิธาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้อรรถาภิธาน คุณสามารถค้นหาคำเหมือน (คำต่าง ๆ มีความหมายเหมือนกัน) และ antonyms (คำที่ มีความหมายตรงกันข้าม)

เคล็ดลับ: ใน Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Outlook คุณสามารถค้นหาคำ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณคลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสาร งานนำเสนอ ข้อความเปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิกคำเหมือน บนเมนูทางลัดออก

 1. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Excel

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า ใน Excel 2010 หรือ Excel 2007 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน ใน Excel 2013 หรือ Excel 2016

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เอกสารของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Excel 2007 คลิกการค้นคว้าตัวเลือก ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง ให้เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel 2010 หรือ Excel 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

บนหน้า

 1. ใน OneNote 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote 2010 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote 2013 หรือ 2016 OneNote บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิก word ในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่าง เอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

บนหน้า

 1. ใน Outlook 2007 ในข้อความใหม่ คลิกเนื้อหาข้อ และ แล้ว บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด แล้ว คลิ กอรรถาภิธาน

  ใน Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ 2016 Outlook ในข้อความใหม่ คลิกเนื้อหาข้อ และบนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  ไอคอน อรรถาภิธาน บน Ribbon ใน Outlook

  ใน Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน ใน Outlook 2013 หรือ Outlook 2016

  หมายเหตุ: ใน Microsoft Outlook บานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน หรือค้นคว้า จะพร้อมใช้งานในใหม่ Outlook ข้อมูลใด ๆ เช่นข้อความที่คุณสามารถเขียนใน แต่ไม่ได้ จากหน้าต่างหลักของ Outlook

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไป คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่าง เอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำนี้:

 • ใน Outlook 2007 คลิกตัวเลือกค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกที่อรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ALT + คลิกใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft PowerPoint

 1. เน้นคำที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว บน Ribbon ของ PowerPoint

  ใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2007 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า ใน PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2016 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน

 3. การใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์การค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิก word ในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่าง เอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำนี้:

 • ใน PowerPoint 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกที่อรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

บนหน้า

 1. ใน Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า จากนั้น ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Publisher 2010 บนแท็บหน้าแรก คลิกการสะกด แล้ว คลิ กอรรถาภิธาน

  คำสั่งเมนูอรรถาภิธาน

  ใน Publisher 2013 หรือ 2016 Publisher บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า เอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส และคุณต้องตัวอย่าง คำเหมือน บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง ให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. ใน Visio 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกการค้นคว้า แล้ว ในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมด คลิ กอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Visio 2010, Visio 2013 หรือ 2016 Visio บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Visio

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา ใน Visio 2010 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน ใน Visio 2013 หรือ Visio 2016

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิ word ในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เอกสารของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Visio 2007 คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio 2010 หรือ Visio 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

ด้านบนของหน้า

 1. บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Word

 2. กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา ใน Word 2007 หรือ Word 2010 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า ใน Word 2013 หรือ Word 2016 ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการของผลลัพธ์ หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การใช้คำใดคำหนึ่ง ชี้ไปที่ปุ่ม คลิกลูกศร แล้ว คลิกแทรก หรือคัดลอก

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คลิกคำในรายการของผลลัพธ์

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่น ถ้า ตัวอย่างเช่น เอกสารของคุณอยู่ในฝรั่งเศส และคุณต้องการให้คำเหมือน ทำเช่นนี้:

 • ใน Word 2007 คลิกตัวเลือกค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word 2010 หรือ Word 2013 บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงานค้นคว้า จากนั้น ภายใต้หนังสืออ้างอิง เลือกตัวอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word 2016 บนแท็บรีวิว คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธาน เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×