Office

ค้นหาคำเหมือน ด้วยอรรถาภิธานใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองสามวิธีในการค้นหาคำเหมือนโดยใช้อรรถาภิธานในWord ได้อย่างรวดเร็ว

ค้นหาคำเหมือนสำหรับคำในเอกสารของคุณ

 1. เลือกคำในเอกสารของคุณที่คุณต้องการค้นหาคำเหมือนสำหรับ

 2. ควบคุม + คลิกคำ คลิ กคำเหมือน เพื่อเปิดรายการแบบย่อ

 3. ถ้าคุณเห็นคำที่คุณต้องการในรายการ คลิกคำนั้นเพื่อแทนคำต้นฉบับ

  ถ้าไม่มีคำที่ใช่ตามที่คุณต้องการ ให้คลิก อรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของรายการแบบย่อเพื่อเปิดอรรถาภิธานแบบเต็ม

  เป็นแสดงรายการคำเหมือน ด้วยอรรถาภิธานที่ถูกเน้น

ค้นหาคำเหมือน โดยตรงไปอรรถาภิธานแบบเต็ม

 1. คลิกรีวิว >อรรถาภิธาน

  บนแท็บรีวิว จะถูกเน้นอรรถาภิธาน

  รายการอรรถาภิธาน เปิดอยู่ถัดจากเอกสารของคุณด้วยรายการคำเหมือนสำหรับคำใด ๆ ที่เลือก

 2. เมื่อต้องการแทรก หรือคัดลอกคำจากอรรถาภิธาน ตัวควบคุม + คลิก word ในรายการอรรถาภิธาน แล้ว คลิกคัดลอก หรือแทรก

 3. เมื่อต้องการสำรวจคำที่เกี่ยวข้อง คลิกสองครั้งที่คำใด ๆ ในรายการอรรถาภิธาน เพื่อดูคำเหมือนสำหรับคำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×