ค้นหาข้อมูลในแอป Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่พบเมื่อคุณจำเป็น เพื่อที่แอป Access มีหลายวิธีการย่อ/ขยายบนข้อมูลคุณจำเป็น การค้นหา และการกรองเครื่องมือเหล่านี้จะถูกรวมไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างแอป Access

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่นำไปใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป เห็นสร้างฟอร์ม Access

ค้นหาข้อมูลในมุมมองรายการ

มุมมองรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในแอป เมื่อต้องการเปิดมุมมองนี้ นำทางไปยังแอปของคุณกับเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วคลิกรายการ ในตัวเลือกมุมมอง (เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อคำอธิบายที่มุมมอง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตารางลงในแอป ดูที่สร้างแอป Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับมุมมองรายการ ดูโดยใช้มุมมองรายการใน app. การเข้าถึง

ในมุมมองรายการที่แสดงระเบียนจำนวนมาก การค้นหาระเบียนเฉพาะเจาะจงอาจเป็นเรื่องยาก เพื่อคุณลักษณะกล่องการค้นหาทำให้งานนี้ได้ง่ายขึ้น แต่ละมุมมองรายการมีกล่องค้นหาตามค่าเริ่มต้น ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

กล่องค้นหาเริ่มต้นในฟอร์ม รายละเอียดของรายการ

ใส่อักขระสองสามในกล่องนี้ กด Enter และแอปกรองรายการลงไปยังรายการที่ประกอบด้วยอักขระเหล่านั้นค้นหาทันที

ตัวอย่างการค้นหาที่มีอักขระ "ad"

ในตัวอย่างนี้ ใส่อักขระ "โฆษณา" ค้นหา "Adina," Traders", "Mahadevan"และ Access ค้นหาข้ามหลายเขตข้อมูล ในตัวอย่างนี้ Access ตรวจพบการค้นหาค่าในเขตข้อมูลชื่อ บริษัท และนามสกุลของรายการต่าง ๆ ที่ 3

เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองที่ไม่มีการกรอง คลิก "x" ในกล่องค้นหา เมื่อคุณกำลังดูระเบียนในมุมมองรายการ พิมพ์เครื่องหมายทับอักขระ/ เป็นแป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องค้นหา

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองรายการของคุณที่ค้นหาค่าในตารางอื่น การเข้าถึงการค้นหาทั่วทั้งแสดงค่าของเขตข้อมูลการค้นหาแทนค่า ID ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เมื่อคุณใช้กล่องค้นหา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลในมุมมองรายการกับคุณสมบัติตัวควบคุมที่มองเห็นได้ตั้งค่าเพื่อซ่อน Access ไม่ใช้ค่าภายในตัวควบคุมเหล่านั้นในระหว่างการค้นหา Access ค้นหาค่าที่แสดงในตัวควบคุมรายการและตัวควบคุมในมุมมองมองเห็นได้เฉพาะ ถ้าคุณต้องการให้รวมเขตข้อมูลจากการอยู่ในการค้นหา ซ่อนตัวควบคุมดังกล่าวโดยใช้คุณสมบัตินี้สามารถมองเห็นได้

ตามค่าเริ่มต้น Access ค้นหาข้ามเขตข้อมูลทั้งหมดมองเห็นได้ในมุมมองรายการเมื่อคุณใส่เกณฑ์การค้นหาลงในกล่องค้นหา คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเขตข้อมูลเดียวเท่านั้นแทนที่เป็นเขตข้อมูลทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้ โดยใส่ชื่อเขตข้อมูลตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ และเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเท่านั้น สำหรับอักขระ "ad" ในเขตข้อมูลบริษัท ใส่บริษัท: ad ลงในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ในกรณีนี้ Access ค้นหาผ่านข้อมูลในเขตข้อมูลบริษัทเท่านั้น และส่งกลับชื่อบริษัทตรงกับการค้นหาระเบียนหนึ่งนั่นคือ Northwind Traders ระเบียน

เคล็ดลับ: ถ้าชื่อเขตข้อมูลของคุณประกอบด้วยช่องว่าง คร่อมชื่อเขตข้อมูลในเครื่องหมายอัญประกาศในกล่องค้นหา ตัวอย่าง ถ้าชื่อเขตข้อมูลของคุณเป็นชื่อ บริษัท ใส่ "ชื่อบริษัท": northwind ลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาในเขตข้อมูลหนึ่ง

Access ไม่แสดงกล่องค้นหาในตารางออกแบบเมื่อคุณกำลังออกแบบมุมมองของรายการ คุณจะเห็นกล่องค้นหาเฉพาะในขณะทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณไม่สามารถเอาออก หรือซ่อนกล่องค้นหา ความเป็นส่วนหนึ่งของตัวควบคุมรายการในรายการและมุมมองสรุป กล่องค้นหารักษาความกว้างเดียวกันกับตัวควบคุมรายการ ดังนั้นถ้าคุณลด หรือเพิ่มความกว้างของ ตัวควบคุมรายการในมุมมอง Access ลด หรือเพิ่มความกว้างของกล่องค้นหาเพื่อให้ตรงกับ

ค้นหาข้อมูลในมุมมอง สรุป

มุมมอง สรุป จัดกลุ่มรายการโดยใช้ค่าใดค่าหนึ่ง เช่น สถานะงาน

กล่องค้นหาในมุมมอง สรุป

มุมมองสรุปรวมกันกล่องค้นหาเป็นมุมมองของรายการ แต่ของเลขยกกำลังกรองจะจำกัดจำนวนรายการอยู่ด้านล่างจะ และไม่บ้างที่ไปยังข้อมูลรายละเอียดทางด้านขวา ยังคง จึงเหมาะแก่การค้นหากลุ่มที่คุณจำเป็นถ้าคุณมีหลายของกลุ่มที่แสดงในมุมมองบทสรุปของคุณด้วยเช่นกัน

ค้นหาข้อมูลในมุมมอง แผ่นข้อมูล

เช่นเดียวกับมุมมองรายการ มุมมองแผ่นข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับตารางใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในแอป และจะพร้อมใช้งาน โดยคลิกแผ่นข้อมูล ในตัวเลือกมุมมอง (เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อคำอธิบายที่มุมมอง) ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ มุมมองแผ่นข้อมูลไม่รวมในกล่องค้นหาดังตัวอย่างในมุมมองด้านบน แต่พวกเขามีฟีเจอร์การกรองเหมือนกับที่คุณจะค้นหาในฟอร์มแผ่นข้อมูล Access ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมสเปรดชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองแผ่นข้อมูลในแอป Access ดูที่ใช้มุมมองแผ่นข้อมูล web ในแอป Access

โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์ และคลิกตัวเลือกเพื่อเรียงลำดับหรือกรองรายการ

นำตัวกรองไปใช้ในเขตข้อมูล วันครบกำหนด ของแผ่นข้อมูล

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมจากรายการเพื่อเพิ่มค่าเพิ่มเติมลงในตัวกรองของคอลัมน์ เครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากค่าคุณเลือก

ตัวกรองแบบดรอปดาวน์ในแผ่นข้อมูลซึ่งมีค่าที่เลือกไว้หลายค่า

เมื่อต้องการเอาตัวกรองบนคอลัมน์ คลิกล้างตัวกรอง จากรายการตัวเลือก

เคล็ดลับ:  ใช้ฟีเจอร์ “ค้นหาในหน้านี้” ของเบราเซอร์เพื่อค้นหาข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นใน Internet Explorer ให้กด CTRL + F ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณกำลังค้นหา แล้วคลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อไล่ไปตามค่าที่พบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×