ค้นหาข้อความทั้งหมดที่ มีสิ่งที่แนบมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การค้นหาทันทีเพื่อค้นหาข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา

ค้นหาสิ่งที่แนบมา

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ คลิกกล่องจดหมายเข้า หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกกล่องจดหมายเข้า โฟลเดอร์ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะรวมอยู่ในการค้นหา สำหรับโฟลเดอร์อื่น เป็นค่าเริ่มต้นการ ค้นหาเฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือก

 2. ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ ให้คลิกในกล่อง การค้นหาทันที หรือกด Ctrl+E

  กล่อง การค้นหาทันที

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการขยายการค้นหาไปยังโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด บนแท็บค้นหา ในกลุ่มขอบเขต เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายการค้นหาไปยังรายการOutlook ทั้งหมด บนแท็บค้นหา ในกลุ่มขอบเขต เลือกรายการทั้งหมดของ Outlook

  • ในOutlook 2016 และOutlook 2013 เลือกกล่องจดหมายทั้งหมด

  • ในOutlook 2010 เลือกรายการจดหมายทั้งหมด

 3. บนแท็บค้นหา ในกลุ่มปรับปรุง คลิกมีสิ่งที่แนบมา

สำหรับOutlook 2010 ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์จดหมายที่เลือกที่จะค้นหา และผลลัพธ์ปรากฏในรายการข้อความ ถ้าไม่พบผลลัพธ์ คุณสามารถขยายการค้นหาไปยังโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด ด้วยการคลิกลองอีกครั้งในรายการจดหมายทั้งหมด ในพื้นที่ของรายการข้อความ ถ้าผลลัพธ์การค้น หา แต่ไม่ปรากฏในรายการที่คุณกำลังค้นหา และคุณคิดว่า อาจอยู่ในโฟลเดอร์จดหมายอื่น คลิกลองค้นหาอีกครั้งในรายการจดหมายทั้งหมด ในพื้นที่ของรายการข้อความ

โต้ตอบแบบทันทีล้างผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อคุณคลิกที่โฟลเดอร์อื่นในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ รายการข้อความส่งกลับไปยังมุมมองเริ่มต้น ด้วยรายการทั้งหมดที่ปรากฏขึ้น

 • บนแท็บค้นหา ในกลุ่มปิด คลิกปิดการค้นหา

นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกที่โฟลเดอร์อื่นในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ รายการข้อความส่งกลับไปยังมุมมองเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×