ค้นหาขีดจำกัดสำหรับ SharePoint Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบที่จัดการ SharePoint Online (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมการดูแลค้นหา SharePoint Online), คุณควรตระหนักถึงขีดจำกัดการค้นหา ตัวอย่างเช่น มีขีดจำกัดจำนวนรายการที่คุณสามารถมีในพจนานุกรมการค้นหาแบบกำหนดเองหรือหมายเลขของแถวที่จะส่งกลับเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหา

ขีดจำกัดมีสองชนิด ได้แก่

  • ขอบเขต จำนวนที่ไม่สามารถเกินได้

  • ที่สนับสนุน จำนวนที่แนะนำโดยยึดตามการทดสอบของไมโครซอฟท์ที่ไม่ควรเกินจำนวนนี้

    ถ้าคุณใช้เกินขีดจำกัดที่ได้รับการสนับสนุน คุณอาจพบกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หรือพบประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ: ข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขใน Microsoft Excel เอกสารจะมีการทำดัชนี และค้นหา แต่ไม่ใช่ตัวเลขข้อมูล ตัวอย่าง สตริง "PO123456789" จะถูกส่งกลับในผลลัพธ์การค้นหา แต่ "123456789" ตัวเลขจะไม่

ขีดจำกัดเหล่านี้นำไปใช้กับแผน SharePoint Online ทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการขีดจำกัดสำหรับการค้นหาของ SharePoint Online

ขีดจำกัด

ค่ามากที่สุด

ชนิดขีดจำกัด

หมายเหตุ

ขนาดของเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดโดยคอมโพเนนต์การตระเวน

64 MB, 3 MB สำหรับเอกสาร Excel

ขอบเขต

การค้นหาจะดาวน์โหลด Metadata และเนื้อหาจากเอกสารจนกระทั่งถึงขนาดเอกสารสูงสุด เนื้อหาส่วนที่เหลือจะไม่ถูกดาวน์โหลด

ขนาดเนื้อหาที่แยกวิเคราะห์

2 ล้านอักขระ

ขอบเขต

การค้นหาจะหยุดแยกวิเคราะห์รายการหลังจากที่ได้แยกวิเคราะห์เนื้อหาสูงสุด 2 ล้านอักขระจากการค้นหา รวมถึงรายการของสิ่งที่แนบมาด้วย จำนวนจริงของอักขระที่แยกวิเคราะห์อาจต่ำกว่าขีดจำกัดนี้ เนื่องจากการค้นหาใช้เวลาสูงสุด 30 วินาทีในการแยกวิเคราะห์รายการเดียวและสิ่งที่แนบมาของรายการดังกล่าว เมื่อการค้นหาหยุดแยกวิเคราะห์รายการ รายการจะถูกทำเครื่องหมายว่าได้รับการประมวลผลบางส่วน เนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้แยกวิเคราะห์จะไม่ถูกประมวลผล ดังนั้นจึงไม่ถูกทำดัชนี

อักขระที่ถูกประมวลผล โดยตัวแบ่งคำ

1000000

ขอบเขต

ค้นหาตัวแบ่งเนื้อหาลงในแต่ละคำ (โทเค็น) ตัวแบ่งคำสร้างโทเค็นจากอักขระตัวแรก 1,000,000 ของรายการเดียว รวมถึงสิ่งที่แนบมาของรายการ

จำนวนจริงของโทเค็นอาจต่ำกว่าขีดจำกัดนี้ เนื่องจากการค้นหาใช้เวลาสูงสุด 30 วินาทีในการแบ่งคำ เนื้อหาที่เหลืออยู่ใดๆ จะไม่ถูกประมวลผล

ขนาดคุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งทำดัชนี

512 KB ต่อคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ถูกตั้งค่าเป็น "ค้นหาได้" หรือ "คิวรีได้"

ขอบเขต

ขนาดคุณสมบัติที่มีการจัดการที่เรียกใช้ได้

16 KB ต่อคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ขอบเขต

ขนาดคุณสมบัติที่มีการจัดการที่เรียงลำดับได้และแก้ไขได้

16 KB ต่อคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ขอบเขต

ขนาดโทเค็น

ตัวแปร - ขนาดจะขึ้นอยู่กับตัวแบ่งคำ และตัวแบ่งคำก็ขึ้นอยู่กับภาษา

ขอบเขต

การค้นหาสามารถทำดัชนีโทเค็นความยาวใดๆ ก็ได้ แต่ตัวแบ่งคำที่ใช้สร้างโทเค็นสามารถจำกัดความยาวโทเค็นได้ ตัวแบ่งคำเป็นคอมโพเนนต์ที่ต้องคำนึงเรื่องภาษาที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นคำเดี่ยว (โทเค็น)

จำนวนรายการในพจนานุกรมการค้นหาแบบกำหนดเอง

5,000 คำต่อผู้เช่า

ขอบเขต

ซึ่งจะจำกัดจำนวนคำที่อนุญาตสำหรับการรวมและการยกเว้นพจนานุกรมสำหรับการแก้ไขการสะกดคิวรีและการคัดแยกบริษัท คุณสามารถจัดเก็บคำมากกว่าขีดจำกัดนี้ในที่เก็บคำ แต่การค้นหาจะใช้ 5,000 คำต่อผู้เช่าเท่านั้น

การแมปคุณสมบัติที่มีการจัดการ

100 ต่อคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ที่สนับสนุน

สามารถแมปคุณสมบัติที่ตระเวนกับคุณสมบัติที่มีการจัดการได้ การเกินขีดจำกัดนี้อาจลดความเร็วของการตระเวรและประสิทธิภาพของคิวรีได้

ค่าต่อหนึ่งคุณสมบัติที่มีการจัดการ

1,000

ขอบเขต

คุณสมบัติที่มีการจัดการสามารถมีหลายค่าในชนิดเดียวกันได้ นี่คือจำนวนสูงสุดของค่าต่อหนึ่งคุณสมบัติที่มีการจัดการหลายค่าต่อหนึ่งเอกสาร ถ้าเกินจำนวนนี้ ค่าที่เหลือจะถูกละทิ้ง

บริบทที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้สำหรับการจัดอันดับ

บริบทที่ไม่ซ้ำกัน 15 บริบทต่อรูปแบบการจัดอันดับ

ขอบเขต

หน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ

หน้า 1 ระดับบนสุดและหน้าระดับที่สองและระดับที่สามน้อยที่สุดต่อผู้เช่า

ที่สนับสนุน

ใช้หน้าระดับที่สองและระดับที่สามน้อยที่สุดขณะที่ยังได้รับความเกี่ยวข้องที่ต้องการ

ถ้าคุณเพิ่มหน้าเพิ่มเติม คุณอาจไม่ได้รับความเกี่ยวข้องที่ต้องการ เพิ่มไซต์หลักไปยังระดับความเกี่ยวข้องแรก เพิ่มไซต์หลักเพิ่มเติมไปยังระดับความเกี่ยวข้องที่สองหรือที่สามทีละครั้ง ประเมินความเกี่ยวข้องหลังจากการเพิ่มเติมแต่ละครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลของความเกี่ยวข้องที่ต้องการ

ความยาวข้อความสำหรับคิวรีโดยใช้ภาษาคิวรีคำสำคัญ

บทความ KB 4 (อักขระ 4.096)

ขอบเขต

สำหรับการค้นหาแบบสอบถามมีความยาวข้อความสูงสุด คือ 16 KB (อักขระ 16384)

จำนวนแถวในชุดผลลัพธ์

500

ขอบเขต

เมื่อต้องการแสดงทั้งชุดผลลัพธ์ ให้ออกคิวรีการแบ่งหน้าเพิ่มเติม

สำหรับคิวรีการค้นพบ จำนวนแถวสูงสุดในชุดผลลัพธ์ คือ 10,000

รูปแบบการจัดอันดับ

1,000 ต่อผู้เช่า

ขอบเขต

การเข้าถึงขีดจำกัดนี้อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมได้

ดัชนีข้อความแบบเต็มที่ผู้ใช้กำหนดเอง

3

ขอบเขต

จำนวนสูงสุดของรายการภายในองค์กรมีการทำดัชนีใน Office 365

รายการล้าน 20

ค่าเกณฑ์

สำหรับแต่ละ 1 TB ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีผู้เช่าของคุณใน Office 365 คุณสามารถทำดัชนีรายการ 1 ล้านเนื้อหาภายในองค์กรในดัชนีค้นหาผู้เช่าของคุณใน Office 365 กับโซลูชันการค้นหาแบบไฮบริดของ cloud โควตานี้ตามค่าเริ่มต้นที่จำกัดไปยังรายการล้าน 20 ขึ้นได้ เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนของรายการที่สามารถทำดัชนีถัดจากรายการล้าน 20 ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

ดูเพิ่มเติม:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×