ค้นหากำหนดการของผู้อื่นใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณสามารถค้นหากำหนดการของบางคนในองค์กรของคุณได้

วิธีง่ายที่สุดในการดูกำหนดการของผู้อื่นคือการ เริ่มต้นการเชิญเข้าร่วมการประชุม หลังจากกำหนดการของผู้ตรวจทาน คุณสามารถปิดการเชิญเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ส่ง

 1. คลิกปฏิทิน บนแถบนำทาง แล้ว คลิ กการประชุม บนแท็บหน้าแรก

  ปุ่ม การประชุม ใน Mac 2016

 2. บนบรรทัดถึง ของการประชุมใหม่ พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลมีกำหนดการที่คุณต้องการค้นหา

 3. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชีใน Outlook ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange สำหรับองค์กรที่คุณต้องการบนเมนู จาก

 4. ในเขตข้อมูลเริ่มต้น ใส่วันที่คุณต้องการตรวจสอบกำหนดการ

 5. บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก การกำหนดตารางเวลา

  ปุ่ม การจัดกำหนดการ ใน Mac 2016

  ปฏิทินปรากฏขึ้นซึ่งแสดงเวลาว่าง/ไม่ว่าง สำหรับบุคคลในบรรทัดถึง

 6. เมื่อต้องการแสดงชั่วโมงทั้งหมดในวันซึ่งไม่ใช่แค่เพียงชั่วโมงของวันทำงานของคุณนั่นคือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายชั่วโมงทำงานนำเสนอเท่านั้น

 7. เมื่อต้องการลบการประชุมโดยไม่ต้องส่งการเรียกประชุม ปิดหน้าต่างการประชุม

เมื่อคุณค้นหาผู้อื่นกำหนดการ ข้อมูลที่คุณเห็นแสดงว่า พวกเขาได้ตั้งค่าสถานะของพวกเขาว่าง/ไม่ว่าง สำหรับแต่ละเหตุการณ์ ถ้ามีบางคนได้การประชุมบนปฏิทินของบุคคล นั้นมีสถานะเป็น "ว่าง" คุณจะเห็นว่าการประชุมในหน้าต่างปฏิทิน

กระบวนงานนี้สั่งให้คุณตั้งค่าคำเชิญเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบการเชิญได้โดยไม่ต้องส่ง

 1. คลิก ใหม่ บนแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก การประชุม

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม 1

 2. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลที่มีกำหนดการที่คุณต้องการค้นหาในกล่อง ถึง

 3. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชีใน Outlook ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange สำหรับองค์กรที่คุณต้องการบนเมนู จาก

 4. ใส่วันที่คุณต้องการตรวจสอบกำหนดการลงในเขตข้อมูล เริ่ม ของการประชุม

 5. คลิกแท็บ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ที่อยู่ใต้กล่องข้อความวันที่และเวลา

  ปฏิทินจะปรากฏขึ้นโดยระบุเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับบุคคลนั้นในกล่อง ถึง

 6. เมื่อต้องการแสดงชั่วโมงทั้งหมดของวัน ไม่ใช่แสดงเพียงชั่วโมงของวันทำงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะชั่วโมงทำงาน

 7. เมื่อต้องการลบเหตุการณ์โดยไม่ส่ง ให้ปิดหน้าต่างการประชุม

เคล็ดลับ: เมื่อคุณค้นหากำหนดการของบุคคลอื่น ข้อมูลที่คุณเห็นจะแสดงว่าพวกเขาตั้งสถานะ ว่าง/ไม่ว่าง สำหรับแต่ละเหตุการณ์ไว้อย่างไร ถ้าบุคคลอื่นได้ทำเครื่องหมายสถานะประชุมเป็น "ว่าง" คุณจะไม่เห็นการประชุมนั้นบนปฏิทินของพวกเขา

ดูเพิ่มเติม

แชร์โฟลเดอร์ในบัญชี Exchange

เพิ่ม และจัดการผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×