ค้นหาการนับจำนวนคำของงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

PowerPoint สามารถนับจำนวนคำที่อยู่ในงานนำเสนอ และให้ข้อมูลเช่นรูปแบบงานนำเสนอและหมายเลขสไลด์ บันทึกย่อ สไลด์ที่ซ่อนอยู่ และคลิปเสียงมัลติมีเดีย

นับจำนวนคำในสไลด์และหน้าบันทึกย่อ

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในทั้งภาพนิ่งของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณและหน้าของบันทึกย่อ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านขวาสุด คลิกแสดงคุณสมบัติทั้งหมด คุณสมบัติคำ นับข้อความทั้งหมดบนสไลด์ และหน้าบันทึกย่อ

นับจำนวนคำในหน้าบันทึกย่อเท่านั้น

คุณยังสามารถนับเฉพาะคำในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอของคุณPowerPoint แต่ดีที่สุดเมื่อต้องการทำเช่นนั้นในWord

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกส่งออก >สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 2. คลิกสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word ให้คลิกเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการให้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเนื้อหาในงานนำเสนอ PowerPoint ต้นฉบับได้รับการอัปเดต ให้คลิก วาง แล้วคลิก ตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่า การอัปเดตใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอ PowerPoint ต้นฉบับจะสะท้อนให้เห็นในเอกสาร Word คลิกวางลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

   ส่งไปยัง Microsoft Word

  เปิดงานนำเสนอเป็นเอกสาร Word ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือบันทึกกับเอกสาร Word ใด ๆ Word นับจำนวนคำในเอกสารของคุณและหน้า และแสดงบนแถบสถานะที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

  นับจำนวนคำที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน

  ถ้าคุณไม่เห็นจำนวนคำในแถบสถานะ ให้คลิกขวาบนแถบสถานะ จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนคำในสไลด์และหน้าบันทึกย่อ

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในทั้งภาพนิ่งของงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณและหน้าของบันทึกย่อ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ และในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุด คลิกข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านขวาสุด คลิกแสดงคุณสมบัติทั้งหมด คุณสมบัติคำ นับข้อความทั้งหมดบนสไลด์ และหน้าบันทึกย่อ

นับจำนวนคำในหน้าบันทึกย่อเท่านั้น

คุณยังสามารถนับเฉพาะคำในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ของคุณ แต่ดีที่สุดเมื่อต้องการทำเช่นนั้นใน Microsoft Word

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ และจากนั้น ในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุด คลิกบันทึก และส่ง ออก

 2. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ภายใต้ชนิดไฟล์ คลิกสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาสุด คลิกสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word ให้คลิกเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการให้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเนื้อหาในงานนำเสนอ PowerPoint ต้นฉบับได้รับการอัปเดต ให้คลิก วาง แล้วคลิก ตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่า การอัปเดตใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอ PowerPoint ต้นฉบับจะสะท้อนให้เห็นในเอกสาร Word คลิกวางลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

   กล่องโต้ตอบ ส่งไปยัง Microsoft Word

  เปิดงานนำเสนอเป็นเอกสาร Word ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือบันทึกกับเอกสาร Word ใด ๆ Word นับจำนวนคำในเอกสารของคุณและหน้า และแสดงบนแถบสถานะที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

  ปุ่ม นับจำนวนคำ

  ถ้าคุณไม่เห็นจำนวนคำในแถบสถานะ ให้คลิกขวาบนแถบสถานะ จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนคำในสไลด์และหน้าบันทึกย่อ

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในทั้งภาพนิ่งของงานนำเสนอ PowerPoint 2007 และหน้าของบันทึกย่อ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 2. ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากคุณสมบัติเอกสาร ให้เลือกการตั้งค่าของคุณสมบัติที่คุณต้องการดู แล้ว คลิ กคุณสมบัติขั้นสูง

นับจำนวนคำในหน้าบันทึกย่อเท่านั้น

คุณยังสามารถนับเฉพาะคำในหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอ PowerPoint 2007 แต่ดีที่สุดเมื่อต้องการทำเช่นนั้นใน Microsoft Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิ กสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย'ใน Microsoft Office Word

  การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Word

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งไปยัง Microsoft Office Word คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณต้อง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คุณต้องการยังคงคง หรือไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเนื้อหาใน PowerPoint 2007 ต้นฉบับที่งานนำเสนอจะถูกอัปเด คลิกวาง ทางแล้ว คลิกตกลง

  • เพื่อให้แน่ใจว่า การอัปเดตใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอ PowerPoint 2007 ต้นฉบับจะสะท้อนให้เห็นในเอกสาร Office Word 2007 คลิกวางลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

  เปิดงานนำเสนอเป็นเอกสาร Word ในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถแก้ไข พิมพ์ หรือบันทึกกับเอกสาร Word ใด ๆ Word นับจำนวนคำในเอกสารของคุณและหน้า และแสดงบนแถบสถานะที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

  ปุ่ม นับจำนวนคำ

  ถ้าคุณไม่เห็นจำนวนคำในแถบสถานะ ให้คลิกขวาบนแถบสถานะ จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ

ด้านบนของหน้า

 • คลิกไฟล์ >คุณสมบัติ แล้ว คลิกสถิติ

  สถิติงานนำเสนอ

เคล็ดลับ: PowerPoint มีเครื่องหมายวรรคตอนในการนับจำนวนคำ เพื่อนับจำนวนของคุณอาจดูเหมือนสูงกว่าคุณคาดไว้

PowerPoint Online ไม่มีข้อมูลการนับจำนวนคำ คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปPowerPoint เพื่อดูการนับจำนวนคำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×