ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

You may have used AutoSum to quickly add numbers in Excel. But did you know you can also use it to calculate other results, such as averages?

Use AutoSum to quickly find the average

AutoSum lets you find the average in a column or row of numbers where there are no blank cells.

  1. Click a cell below the column or to the right of the row of the numbers for which you want to find the average.

  2. On the HOME tab, click the arrow next to AutoSum > Average, and then press Enter.

Want more?

Calculate the average of a group of numbers

AVERAGE function

AVERAGEIF function

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×