คู่มือแบบสัมผัส Word สำหรับ iPad

ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัส การเรียนรู้รูปแบบการสัมผัสสักเล็กน้อยจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของระบบสัมผัสได้

การเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆ ในไฟล์

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

เลื่อน

สัมผัสหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นและลง ไปทางซ้ายและขวา

เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือทางขวา เพื่อเลื่อน

ขยาย

ยืดสองนิ้วออกจากกัน

เมื่อต้องการขยาย ให้ยืดสองนิ้วออกจากกัน

ย่อ

บีบสองนิ้วเข้าหากัน

เมื่อต้องการย่อ ให้จีบนิ้วเข้าด้วยกัน

การเลือก

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

วางเคอร์เซอร์

แตะตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการวางเคอร์เซอร์ ให้แตะที่ตำแหน่งที่ต้องการ

เปิดใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

แตะที่ใดก็ได้ในบางข้อความ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์บอร์ด ให้แตะที่ใดก็ได้ในข้อความ

ซ่อนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

แตะแป้นคีย์บอร์ด

แตะคีย์บอร์ดที่มุมล่างขวาเพื่อซ่อนคีย์บอร์ด

เลือกและแก้ไขข้อความ

แตะสองครั้งที่คำนั้นเพื่อเลือก วิธีนี้ยังเป็นการเปิดใช้งานเมนู แก้ไข ด้วย

แตะสองครั้งที่คำนั้นเพื่อเลือก และเปิดใช้งานเมนู แก้ไข

เลือกย่อหน้า

แตะสามครั้งภายในย่อหน้า

เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า ให้แตะสามครั้งแตะที่ใดก็ได้ภายในย่อหน้านั้น

เลือกคำหลายคำ ประโยคหลายประโยค ย่อหน้าหลายย่อหน้า

แตะสองครั้งที่คำแรกและลากตัวจับเลือกทางขวา หรือขวาแล้วลากลงมาจนถึงคำสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แตะสองครั้งที่คำแรก แล้วลากไปทางขวา หรือลากไปทางขวาแล้วลากลงด้านล่างเพื่อเลือก

เลือกเนื้อหาของตาราง

แตะที่ใดก็ได้ในตาราง

เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของตาราง ให้แตะที่ใดก็ได้ในตาราง

ล้างการเลือกข้อความ

แตะขอบซ้ายหรือขอบขวา

เมื่อต้องการล้างการเลือกข้อความ ให้แตะที่ขอบซ้ายหรือขวา

การทำงานกับรูปร่างและวัตถุ

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

ย้าย

แตะที่วัตถุนั้นค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อต้องการย้ายวัตถุ ให้แตะที่วัตถุค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

ปรับขนาด

แตะที่วัตถุนั้นค้างไว้ แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดจุดใดก็ได้

เมื่อต้องการปรับขนาด ให้แตะที่วัตถุ แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาด

หมุน

แตะที่วัตถุนั้นค้างไว้ แล้วลากจุดจับการหมุน

แตะที่วัตถุค้างไว้ แล้วลากจุดจับการหมุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×