คู่มือแบบสัมผัส PowerPoint Mobile สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่งจะเริ่มใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัส การเรียนรู้รูปแบบการสัมผัสสักเล็กน้อยจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของระบบสัมผัสได้

การเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

เปลี่ยนสไลด์

แตะสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

รูปแบบการสัมผัสเพื่อเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

ขยาย

ยืดสองนิ้วออกจากกัน

รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยายใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

ย่อ

บีบสองนิ้วเข้าหากัน

รูปแบบการสัมผัสเพื่อย่อใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

การเลือก

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

เปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แตะไอคอนคีย์บอร์ดบนแถบงาน

รูปแบบการสัมผัสเพื่อเปิดใช้งานคีย์บอร์ดใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

วางเคอร์เซอร์

แตะครั้งเดียวที่ใดก็ได้ในกล่องข้อความเพื่อวางเคอร์เซอร์ที่ส่วนท้ายของข้อความปัจจุบัน

แตะสองครั้งในกล่องข้อความเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง

รูปแบบการสัมผัสเพื่อวางเคอร์เซอร์ใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

เลือกและแก้ไขคำ

แตะสองครั้งที่คำ

รูปแบบการสัมผัสเพื่อแก้ไขคำใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

เลือกย่อหน้า

แตะสองครั้งเพื่อเลือกคำ จากนั้น ลากตัวบ่งชี้การขยายส่วนที่เลือกไว้

รูปแบบการสัมผัสเพื่อเลือกย่อหน้าใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

ล้างการเลือกเซลล์

แตะที่ใดที่หนึ่งบนหน้าจอ

รูปแบบการสัมผัสเพื่อล้างการเลือกข้อความใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

เลือกตาราง

แตะที่ใดก็ได้ในตาราง

รูปแบบการสัมผัสเพื่อเลือกตารางใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

การทำงานกับรูปร่างและวัตถุ

เมื่อต้องการ…

ให้ทำสิ่งนี้...

รูปแบบการสัมผัส

ย้าย

แตะที่วัตถุนั้นค้างไว้แล้วลากไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ

รูปแบบการสัมผัสเพื่อย้ายรูปร่างใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

ปรับขนาด

แตะที่วัตถุนั้นค้างไว้ แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดวัตถุจุดใดก็ได้

รูปแบบการสัมผัสเพื่อปรับขนาดใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

หมุน

แตะที่วัตถุค้างไว้แล้วลากจุดจับการหมุน

รูปแบบการสัมผัสเพื่อหมุนรูปร่างใน PowerPoint สำหรับ Windows Mobile

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×