คู่มือแบบสัมผัส Excel สำหรับ iPhone

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่งจะเริ่มใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัส การเรียนรู้รูปแบบการสัมผัสสักเล็กน้อยจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของระบบสัมผัสได้

การเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆ ในไฟล์

เมื่อต้องการเลื่อน...

สัมผัสหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นและลง ไปทางซ้ายและขวา

เลื่อนขึ้นหรือลง

เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วเลื่อนดูแผ่นงานใหญ่ ตามแนวนอน หรือแนวตั้ง เรียกจับเลื่อน จับเลื่อน

เมื่อต้องการขยาย...

ยืดสองนิ้วออกจากกัน

ขยาย

เมื่อต้องการย่อ...

บีบสองนิ้วเข้าหากัน

ย่อ

การเลือก

เมื่อต้องการเลือกเซลล์...

แตะเซลล์

เลือกเซลล์

เมื่อต้องการเลือกหลายเซลล์...

แตะ แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือก

เลือกหลายเซลล์

เมื่อต้องการวางเคอร์เซอร์...

แตะในแถบสูตร

วางเคอร์เซอร์ภายในข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาในเซลล์...

แตะสองครั้งที่เซลล์ หรือแตะในแถบสูตร

เพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาในเซลล์

เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทสำหรับเซลล์...

แตะเซลล์

เปิดเมนู แก้ไข สำหรับเซลล์

เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูล...

ปัดที่จุดจับส่วนที่เลือกลงด้านล่างหรือไปด้านขวา

ท่าทางการปัดนิ้ว

การทำงานกับคอลัมน์หรือแถว

เมื่อต้องการเลือกหรือแก้ไขคอลัมน์หรือแถว...

แตะส่วนหัวของคอลัมน์หรือส่วนหัวของแถว

เลือกแก้ไขคอลัมน์

เมื่อต้องการย้ายเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ หรือย้ายคอลัมน์หรือแถว...

แตะคอลัมน์หรือแถวที่เลือกหรือกลุ่มของเซลล์ค้างไว้ เส้นประ0tเคลื่อนไหวเมื่อรายการนั้นพร้อมที่จะย้าย ลากและวางข้อมูลที่เลือกบริเวณใดก็ได้ที่คุณต้องการ

ย้ายคอลัมน์

เมื่อต้องการปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว...

แตะส่วนหัวของคอลัมน์หรือส่วนหัวของแถว แล้วลาก

ปรับขนาดคอลัมน์

เมื่อต้องการ ปรับพอดีอัตโนมัติ สำหรับความกว้างของคอลัมน์หรือความสูงของแถวกับเนื้อหา...

แตะสองครั้งที่ส่วนหัวของคอลัมน์หรือส่วนหัวของแถว

ปรับคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×