คู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่าย: ควบคุมการเข้าดูข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้วย Office Communicator คุณสามารถใช้ระดับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อควบคุมข้อมูลการแสดงตนของคุณที่ผู้อื่นสามารถเห็นได้ เช่น คุณอาจจะมีชื่อเพื่อนร่วมงานที่คุณอยากให้เห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้ เมื่อต้องการให้ผู้ติดต่อรายใดเห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้คุณกำหนดผู้ติดต่อนั้นๆ ให้อยู่ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ ทีม หรือ ส่วนตัว ตารางต่อไปนี้จะแสดงระดับการเข้าถึงข้อมูลที่มีใน Communicator พร้อมกับแอตทริบิวต์การแสดงตนที่สามารถมองเห็นได้ในแต่ละระดับการเข้าถึงข้อมูล

เมื่อต้องการควบคุมการเข้าดูข้อมูลการแสดงตนของคุณ Communicator จะกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล

ตัวเลือก

กระบวนงาน

สลับไปที่มุมมองระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร

คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนมุมมอง และคลิกระดับการเข้าถึงข้อมูล

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ และคลิก เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล และเลือกระดับที่ต้องการ คุณสามารถลากผู้ติดต่อนั้นๆ ไปไว้ในกลุ่มระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ หากคุณกำลังดูรายการที่ติดต่อโดยแบ่งตามระดับการเข้าถึงข้อมูลอยู่

บล็อกไม่ให้บุคคลหนึ่งๆ ติดต่อคุณ

ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ และคลิก เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล และเลือก ถูกบล็อก

สร้างรายการของผู้ติดต่อที่สามารถขัดจังหวะคุณได้

สลับเป็นมุมมองระดับการเข้าถึงข้อมูล แล้วลากผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้สามารถขัดจังหวะคุณได้ขณะที่การแสดงตนของคุณเป็น ห้ามรบกวน ไปไว้ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ ทีม

< ก่อนหน้า | ถัดไป >

สไลด์ 3 จาก 11

ผู้ติดต่อแต่ละรายใน Communicator รวมทั้งตัวคุณ มีชุดแอตทริบิวต์การแสดงตนที่บอกสถานะการติดต่อ กิจกรรม และความเต็มใจที่จะถูกติดต่อ แอตทริบิวต์การแสดงตนยังมีข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกส่วนตัว และที่อยู่ ระดับการเข้าถึงข้อมูลจะควบคุมจำนวนและชนิดของข้อมูลการแสดงตนที่ผู้อื่นสามารถดูได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อเป็นแบบ ทีม ผู้ติดต่อรายนั้นจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลปฏิทิน "ว่าง หรือ ไม่ว่าง" และที่อยู่ของคุณได้ ดังที่แสดงในตาราง

แอตทริบิวต์การแสดงตนและระดับการเข้าถึงข้อมูล    

แอตทริบิวต์

บล็อก

สาธารณะ

บริษัท

ทีม

ส่วนตัว

ออฟไลน์

การแสดงตน

ชื่อที่ใช้แสดง

ที่อยู่อีเมล

ตำแหน่ง *

โทรศัพท์ที่ทำงาน *

โทรศัพท์มือถือ *

โทรศัพท์บ้าน *

โทรศัพท์อื่นๆ

บริษัท*

ที่ทำงาน *

ที่อยู่ที่ทำงาน *

ไซต์ Sharepoint*

สถานที่ประชุม

หัวข้อการประชุม

ว่าง ไม่ว่าง

ชั่วโมงการทำงาน

สถานที่ปลายทาง

บันทึก (เมื่อไม่อยู่ที่ทำงาน)

บันทึก (ส่วนตัว)

ใช้งานครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ: *ถ้าแอตทริบิวต์เหล่านี้ถูกกำหนดใน Microsoft Active Directory ผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทจะสามารถดูแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้โดยไม่ขึ้นกับระดับการเข้าถึงข้อมูล ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรยังสามารถดูแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงข้อมูลที่กำหนดให้ แต่ผู้ติดต่อข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากภายนอกจะไม่สามารถเห็นข้อมูลเหล่านั้นได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม    โปรดดู ควบคุมการเข้าดูข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×