คู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่าย: การโอนสาย

การโอนสายเรียกเข้า (โดยใช้ Enterprise Voice)

หากสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับใช้ Enterprise Voice (Voice over IP) คุณจะเห็นเมนูการโอนสายเรียกเข้า

ตัวเลือก

กระบวนงาน

โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง, โทรศัพท์เครื่องอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น

คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ โอนสายเรียกเข้าไปที่ และเลือก ข้อความเสียงหมายเลขใหม่ หรือ ที่ติดต่อ เมื่อโอนสาย โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รับสายนั้น แต่สายนั้นจะถูกโอนไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

ให้อีกหมายเลขหนึ่งดังพร้อมกันเมื่อมีสายเรียกเข้ามาที่หมายเลขของคุณ

คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า ชี้ไปที่ โทรหาพร้อมกัน และเลือกหมายเลข หรือคลิก หมายเลขใหม่ และป้อนหมายเลข หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเมนู Simultaneously Ring This Number นั้นขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกำหนดค่าไว้ในแท็บ โทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก หมายเลขใหม่ใดๆ ที่คุณป้อนจะแทนที่หมายเลขที่มีอยู่ในเมนู โทรหาหมายเลขนี้พร้อมกัน

เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยังข้อความเสียง หมายเลขอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น

คลิกปุ่ม โอนสายเรียกเข้า และคลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า ในรายการ ส่งสายที่ไม่ได้รับไปที่ คลิก ข้อความเสียง คลิกที่หมายเลข, หมายเลขใหม่ หรือ ที่ติดต่อ ในการระบระยะเวลาก่อนการโอนสาย ในกล่อง จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระยะเวลา

โทรไปยังข้อความเสียงหรือเปลี่ยนคำทักทาย

ข้อความเสียงของคุณจะปรากฏในกล่องข้อความเข้าของ Office Outlook ด้วยเช่นกัน หากคุณต้องการโทรไปยังหมายเลขข้อความเสียงของคุณเพื่อตรวจดูข้อความ คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า และคลิก เรียกข้อความเสียง ในการเปลี่ยนคำทักทายข้อความเสียงของคุณ คลิกปุ่ม โอนสายไปที่ แล้วคลิก เปลี่ยนคำทักทาย คำแนะนำสำหรับการเข้าถึงข้อความเสียงของคุณ รวมทั้งหมายเลขการเข้าถึงของคุณและหมายเลขติดต่อและ PIN อยู่ในอีเมลที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยใช้เฉพาะตัวเลข 0123456789 ห้ามใช้หมายเลขที่มีทั้งตัวอักษรและตัวเลข ตัวอย่างหมายเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะดังนี้: 14255550101. ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการโทร (เช่น ใส่เลข 9 สำหรับการโทรออกภายนอก) สำหรับองค์กรของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยไปที่หัวข้อ “การโทร" ในส่วน คำถามที่พบบ่อย

การสายเรียกเข้า (โดยใช้การควบคุมการโทรระยะไกล)

หากสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การควบคุมการโทรระยะไกล (RCC) คุณจะเห็นเมนูที่เหมือนกับเมนูข้างล่างนี้เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า

เมนู การโอนสายเรียกเข้า สำหรับผู้ใช้การควบคุมการโทรระยะไกล

ตัวเลือก

กระบวนงาน

โอนสายเรียกเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น

คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ เปิดใช้การโอนสายเรียกเข้า และคลิกที่หมายเลข หรือคลิก หมายเลขใหม่ และป้อนหมายเลขใหม่

< ย้อนกลับ | ถัดไป >

สไลด์ 10 จาก 11

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม    โปรดดูที่ การโอนสายเรียกเข้าและคุณสมบัติข้อความเสียง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×