คู่มืออ้างอิงแบบเข้าใจง่าย: การโอนสายเรียกเข้า

การโอนสายเรียกเข้า (โดยใช้ Enterprise Voice)

หากสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับใช้ Enterprise Voice (Voice over IP) คุณจะเห็นเมนูการโอนสายเรียกเข้าดังนี้

เมนูการโอนสายเรียกเข้าสำหรับผู้ใช้ Enterprise Voice

ตัวเลือก

กระบวนงาน

โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง, โทรศัพท์เครื่องอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น

คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ โอนสายเรียกเข้าไปยัง และเลือก ข้อความเสียง, หมายเลขใหม่ หรือ ผู้ติดต่อ เมื่อใช้งานการโอนสาย โทรศัพท์ของคุณจะไม่ดัง แต่จะมีการโอนสายเรียกเข้าไปยังจุดหมายที่คุณกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ หากต้องการทราบรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่หัวข้อ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

ให้อีกหมายเลขหนึ่งดังพร้อมกันเมื่อมีสายเรียกเข้ามาที่หมายเลขของคุณ

คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน และเลือกหมายเลขหรือคลิก หมายเลขใหม่ และป้อนหมายเลข หมายเลขที่มีอยู่ในเมนู โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมพร้อมกัน นำมาจากหมายเลขที่คุณเผยแพร่ในแท็บโทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก หากมีการป้อนหมายเลขใหม่ หมายเลขเดิมที่อยู่ในเมนู โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมพร้อมกัน จะถูกเขียนทับ

เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยังข้อความเสียง หมายเลขอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น

คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า ใน เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับ คลิกที่หมายเลข หรือคลิก หมายเลขใหม่ หรือ ผู้ติดต่อ หากคุณเลือกหมายเลขใหม่หรือผู้ติดต่อ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่า เพื่อป้อนหมายเลขใหม่ หรือเลือกผู้ติดต่อ หากต้องการกำหนดระยะเวลาก่อนการโอนสาย ในกล่อง จำนวนวินาทีของเสียงกริ่ง ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระยะเวลา

โทรไปยังข้อความเสียง

ข้อความเสียงของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของ Office Outlook หากคุณต้องการเปลี่ยนเสียงต้อนรับของข้อความเสียง หรือโทรไปยังหมายเลขข้อความเสียงของคุณเพื่อตรวจสอบข้อความ ให้คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า และคลิก โทรไปยังข้อความเสียง โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกฟังข้อความเสียง รวมถึงหมายเลขที่ใช้โทรและหมายเลขภายใน และรหัส PIN ผ่านทางอีเมล

เมื่อระบุหมายเลขโทรศัพท์ ให้ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้เพียงตัวเลข 0123456789 เท่านั้น ห้ามใช้หมายเลขที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ดังนั้นหมายเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น 14255550101 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลความต้องการในการเรียกหมายเลข (เช่น การเพิ่ม 9 เพื่อโทรออกภายนอก) ขององค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "โทรศัพท์" ใน คำถามที่ถามบ่อย

การสายเรียกเข้า (โดยใช้การควบคุมการโทรระยะไกล)

หากสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การควบคุมการโทรระยะไกล คุณจะเห็นเมนูที่เหมือนกับเมนูข้างล่างนี้เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า

เมนู การโอนสายเรียกเข้า สำหรับผู้ใช้การควบคุมการโทรระยะไกล

ตัวเลือก

กระบวนงาน

โอนสายเรียกเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น

คลิกปุ่ม การโอนสายเรียกเข้า และชี้ไปที่ เปิดใช้การโอนสายเรียกเข้า และคลิกที่หมายเลข หรือคลิก หมายเลขใหม่ และป้อนหมายเลขใหม่

< ก่อนหน้า | ถัดไป >

สไลด์ 10 จาก 11

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม    โปรดดูที่ การโอนสายเรียกเข้าและคุณสมบัติข้อความเสียง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×