ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การอ้างอิง Ribbon ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook มีตัวเลือกลักษณะที่แตกต่างกันสองของ ribbon: Ribbon ประยุกต์หรือ ribbon แบบคลาสสิก ถ้าคุณเลือกใหม่ Ribbon ประยุกต์ รายการเมนูรายการโปรดของคุณ และคำสั่งอาจอยู่ต่างสถานมากกว่าที่คุณกำลังใช้

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุด คุณสามารถพิมพ์ชื่อของแอคชันในที่บอกสิ่งที่คุณต้องการในกล่อง ในไคลเอ็นต์ Outlook ของคุณ Outlook จะแสดงให้คุณสั่งเองและวิธีใช้สำหรับคำสั่งนั้น

ใช้บอกฉันสิ่งที่คุณต้องการทำการค้นหารายการเมนูของคุณ

คุณยังสามารถใช้คำแนะนำในการอ้างอิงนี้เพื่อค้นหาการดำเนินการของคุณ ตัวเลือกเมนู ribbon แบบคลาสสิกจะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย และตัวเลือก Ribbon ประยุกต์จะแสดงทางด้านขวา

คำสั่งโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าและจดหมาย

รายการเมนู

Ribbon ที่ง่ายขึ้น

อีเมลใหม่ การประชุม รายการอื่น ๆ

ในรายการเมนูอีเมลใหม่

ลบ เก็บถาวร

รายการเมนูลบและการเก็บถาวร

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด การส่งต่อ

รายการเมนูตอบกลับ

ขั้นตอนด่วน

รายการเมนูขั้นตอนด่วน

การจัด ประเภท ติดตาม การทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านแล้ว/อ่าน

รายการเมนูแท็ก

เรียกดูกลุ่ม

เรียกดูกลุ่ม

ค้นหาบุคคล สมุดรายชื่อ กรองอีเมล

การค้นหาเมนูรายการ

สั่งงานด้วยเสียง

อ่านออกเสียง

คำสั่งข้อความ

รายการเมนู

Ribbon ที่ง่ายขึ้น

ตัวคัดวางรูปแบบและข้อความวาง

วางข้อความ

แนบไฟล์

แนบไฟล์ หรือเพิ่มลายเซ็น

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน และเปลี่ยนลำดับความสำคัญ

เปลี่ยนความสำคัญ และเพิ่มค่าสถานะ

ตรวจสอบชื่อ และการเข้าถึงสมุดรายชื่อ

ตรวจสอบชื่อ หรือดูสมุดรายชื่อ

เขียนตามคำบอก

เครื่องมือบอก access

ปฏิทินและการประชุมคำสั่ง

รายการเมนู

Ribbon ที่ง่ายขึ้น

เปลี่ยนมุมมองปฏิทินของคุณ

เปลี่ยนมุมมองปฏิทินของคุณ

ดูเจ็ดวันถัดไป หรือไปถึงวันนี้

มุมมองวันนี้ หรือเวลา 7 วันถัดไป

สร้างการประชุมใหม่

บันทึก และสร้างการประชุมใหม่

ส่งต่อการเรียกประชุม

ส่งต่อการประชุมที่มีอยู่

เปลี่ยนแสดงเป็น และเพิ่มตัวเตือน

เปลี่ยนวิธีแสดงเวลาการประชุม

บันทึก ลบ หรือย้ายการประชุม

บันทึก ลบ หรือย้ายการประชุม

เชิญผู้เข้าร่วมประชุม

เชิญผู้เข้าร่วมประชุม

เปลี่ยนกิจวัตร และดูโซนเวลา

เปลี่ยนโซนเวลากิจวัตรและมุมมอง

เพิ่มการประชุมทีมหรือ Skype

เพิ่มทีม หรือลิงก์การประชุม Skype

จัดประเภท หรือตั้งค่าความสำคัญสำหรับการประชุม

เพิ่มประเภท และการตั้งค่าความสำคัญ

คำสั่งที่ติดต่อและบุคคล

รายการเมนู

Ribbon ที่ง่ายขึ้น

บันทึกติดต่อ

บันทึกติดต่อ และเพิ่มติดต่อใหม่

ลบ หรือย้ายติดต่อ

ลบ หรือย้ายติดต่อ

อีเมลติดต่อ

อีเมลติดต่อ

จัดประเภท หรือตั้งค่าสถานะติดต่อ

เพิ่มค่าสถานะเพื่อตามงานหรือประเภท

ค้นหาที่ติดต่อ

ค้นหาบุคคล และเข้าถึงสมุดรายชื่อ

สลับไปมาระหว่างหน้าจอรายละเอียดที่ติดต่อ

สลับไปมาระหว่างหน้าจอที่ติดต่อต่าง ๆ

แชร์ติดต่อ

แชร์ติดต่อ

สร้างที่ติดต่อใหม่

สร้างที่ติดต่อใหม่

คำสั่งงาน

รายการเมนู

Ribbon ที่ง่ายขึ้น

สร้างงานใหม่

สร้างงานใหม่

ตั้งค่าสถานะ หรือจัดประเภทงาน

จัดประเภท หรือตั้งค่าสถานะงานของคุณ

ตั้งค่าความสำคัญสำหรับงาน

ตั้งค่าความสำคัญสำหรับงานของคุณ

ดำเนินการงาน

ดำเนินการกระทำกับงานของคุณ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×