คู่มือสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft MyAnalytics แดชบอร์ดส่วนบุคคลและ add-in ของ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

MyAnalytics ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีพวกเขาทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและฉันจะใช้เวลาที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ที่จัดลำดับความสำคัญ และใช้เวลาของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายของคำแนะนำนี้จะให้ภาพรวมระดับสูงของชนิดของข้อมูลที่เก็บรวบรวม และใช้งาน โดยMyAnalytics และวิธีความเป็นส่วนตัว ตัวเลือก และตัวควบคุมถูกรวมเข้าไว้ในการออกแบบ

เปิดใช้งานข้อมูล...

MyAnalytics ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ชนิดของข้อมูลที่สาม:

 1. กิจกรรมอีเมลและปฏิทินที่มีอยู่ในกล่องจดหมายOffice 365 ของผู้ใช้ เช่นเวลาที่ใช้ในการประชุม หรืออีเมลที่ส่งไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลที่ผู้ใช้อีเมลที่มี แต่ ในฟอร์มการรวมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการ

 3. ข้อมูลOffice 365 ที่สร้างขึ้น โดยการกระทำของบุคคลทั่วทั้งองค์กรของผู้ใช้ นอกจากนี้ในรวมฟอร์มนั้น

  หมายเหตุ: ไม่มีใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอกในMyAnalytics

ชนิดของข้อมูลแรกจะเรียกว่า "กล่องจดหมายของข้อมูล" ชนิดข้อมูลที่สอง และสามจะเรียกว่า "ข้อมูลเพิ่มเติม"

MyAnalytics จัดการกล่องจดหมายของข้อมูลในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นMyAnalytics แสดงมุมมองที่อนุญาตให้ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วทำความเข้าใจจำนวนเวลาที่ใช้ในการประชุม ใช้ในอีเมลทุกวัน บุคคลที่พวกเขาทำงานร่วมกับประโยชน์สูงสุด และบุคคลที่พวกเขาจะสูญเสียสัมผัสด้วยจำนวนเวลา ทั้งหมดนี้จะแสดงทั้งหมดจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในกล่องจดหมายของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้MyAnalytics ให้มาตรฐานภายทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของพวกเขาทำงานกับผู้อื่นทั่วทั้งองค์กรของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้มีใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยAdd-in ของ Outlook ใน MyAnalytics ซึ่งแสดงสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้อีเมรอบข้าง เมื่อใช้ข้อมูลเพิ่มเติมMyAnalytics ไม่ระบุผู้ใช้ตามชื่อในความพยายามแอปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการ

... เป็นข้อมูลเชิงลึก

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฉันข้อมูลกล่องจดหมายที่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับข้อมูลเชิงลึกMyAnalytics จำนวนมาก พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาผู้ส่งอีเมลส่วนใหญ่เหนือสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาไม่สามารถนับจำนวนอีเมลที่ได้รับจากบุคคลที่แตกต่างกันทั้งหมดทำงานกับทั้งหมดด้วยตนเอง และอันดับจากบุคคลที่มีประโยชน์สูงสุดไปยังบุคคลที่มีส่งน้อยที่สุดที่ส่ง ออก ในทำนองเดียวกัน โดยใช้การคำนวณง่าย ๆ ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาตอบกลับโดยเฉลี่ยของพวกเขาอีเมลที่ใช้พร้อมข้อมูลบันทึกเวลาในกล่องจดหมายของพวกเขา มีหลากหลายเมตริกที่สามารถพัฒนาจากผู้ใช้ของคุณเองข้อมูลกล่องจดหมาย:

 • จำนวนเวลาที่ใช้ในการประชุมและส่งอีเมลลิงก์

 • เวลาของวันผู้ใช้ส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนอีเมล

 • จำนวนบล็อกปราศจากการประชุมของเวลาบนปฏิทินของผู้ใช้ที่สามารถใช้มุ่งงานขัดข้อง

 • ผู้ร่วมงานที่ผู้ใช้อีเม ลและตรงตามด้วยบ่อยที่สุด

 • หาค่าเฉลี่ยเวลาตอบกลับอีเมลที่ได้รับ และส่งออก

ตัวอย่างเช่น รูปภาพด้านล่างแสดงแดชบอร์ดส่วนบุคคลของMyAnalytics ของผู้ใช้ จะแสดงจำนวนเวลาที่ผู้ใช้อีเมลที่ และประชุม เวลาที่พวกเขามีกับพวกเขาเอง (ชั่วโมงโฟกัส) และใช้ภายนอกทำงาน (หลังจากชั่วโมง) เวลา

Delve สถิติรายสัปดาห์ของแสดงแดชบอร์ดส่วนบุคคลวิเคราะห์บนวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณ

สถิติความทั้งหมดจะถูกคำนวณตามข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้กับผู้ใช้จากกล่องจดหมายของพวกเขา และเป็นส่วนหนึ่งของกล่องจดหมายของข้อมูล

ดูแดชบอร์ด MyAnalyticsสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคำนวณเหล่านี้และเมตริกอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึกโดยยึดตามข้อมูลกล่องจดหมาย พื้นผิวMyAnalytics สถิติโดยยึดตามข้อมูลเพิ่มเติม เช่นบุคคลเวลาโดยเฉลี่ยทั่วทั้งองค์กรใช้จ่ายในการประชุมและอีเมล และเมื่อบุคคลมักจะอ่านอีเมล ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถิติเหล่านี้จะให้ปรากฏในฟอร์มรวมโดยใช้ "ยกเลิกระบุ" ข้อมูลในที่เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการ MyAnalytics ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุกิจกรรมของบุคคลใดก็

หมายเหตุ: "ระบุตัวตนยกเลิก" หมายความว่า เมื่อข้อมูลอาจเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจง แต่มีความมั่นใจว่า ชื่อเรื่องบุคคลจริงของข้อมูลไม่สามารถระบุ โดยตรง หรือโดย อ้อม ด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือผสมผสานกับข้อมูลอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน หรือคงอยู่ในระดับสูง

ตัวอย่างเช่นMyAnalytics ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดูค่าเฉลี่ยขององค์กรคืออะไรสำหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมที่เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองของพวกเขาแดชบอร์ด ไม่มีใครคือบุคคลจากมุมมองนี้

ชั่วโมงการประชุมแสดงจำนวนเวลาที่คุณใช้ในการประชุมนั้นสัปดาห์

อีกตัวอย่างของข้อมูลเพิ่มเติมที่พื้นผิวMyAnalytics ให้กับผู้ใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกเป็นเปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ของพวกเขาจะถูกอ่าน รูปภาพด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่จะอ่านเมื่อผู้รับจะใส่ที่อยู่โดยตรง และอ่านเปอร์เซ็นต์เมื่อผู้รับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ค่าประมาณของระยะเวลาที่คุณใช้ในการส่ง และการอ่านอีเมลที่แสดงพฤติกรรมอีเมล

ข้อมูลนี้จะไม่พร้อมใช้งานให้กับผู้ใช้จากกล่องจดหมายของพวกเขา ดังนั้น เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แต่จะถูกนำเสนอในลักษณะที่มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการระบุบุคคลใด ๆ หรือกิจกรรมของพวกเขา

ความเป็นส่วนตัวจากบกขึ้น

MyAnalytics ทำให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมใช้งานผ่านบริการแดชบอร์ดที่เป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ MyAnalytics มีตัวเลือกที่ช่วยให้ทุกคนหรือไม่มีกลไก แต่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดของพวกเขา มอบMyAnalytics ไม่ได้ทำให้ผู้จัดการของผู้ใช้ใด ๆ หรือ access องค์กรแดชบอร์ดของผู้ใช้

MyAnalytics ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดผู้ใช้เห็นในแดชบอร์ดของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในกล่องจดหมายของบุคคลที่ระบุ

เมื่อต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสถิติMyAnalytics มุ่งมั่นเสมอเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการ ด้วยการรายงานเหล่านี้ชนิดของข้อมูลเชิงลึกก็ต่อเมื่อเป็นไปตามขนาดกลุ่มที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ สถิติของ "100%"หรือ "0 %" จะไม่แสดงผลลัพธ์เนื่องจากที่จะระบุกิจกรรมของแต่ละ นั่นคือ ผู้ใช้จะทราบว่า ผู้รับอีเมทั้งหมดหรือไม่ได้อ่านของผู้ใช้อีเมล การ ผู้ใช้จะเห็น "กิจกรรมอ่านต่ำ" หรือ "กิจกรรมอ่านสูง" หรือการใช้วลีคล้ายกัน การใช้แดชบอร์ดที่เป็นแบบส่วนตัว และรวม และยกเลิกระบุข้อมูลMyAnalytics ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หมายเหตุ: เวอร์ชันปัจจุบันของMyAnalytics บังคับขนาดกลุ่มขั้นต่ำที่ห้า เวอร์ชันในอนาคตของMyAnalytics จะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ IT เพื่อปรับขนาดกลุ่มต่ำสุดขึ้นเป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่

เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาเพิ่มศักยภาพให้พวกเขาเองและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา มีประโยชน์สำหรับบริบทและเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่พึงพอใจกับการจัดสรรข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลสถิติ สามารถเลือกที่เอาท์MyAnalytics เมื่อใดก็ พวกเขาสามารถเปลี่ยนรู้สึกของพวกเขา และเลือกย้อนกลับในทุกครั้งที่พวกเขาต้องการ

ตัวเลือกและตัวควบคุมเมื่อเปิดใช้งานMyAnalytics

ป้องกันความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ พร้อมกับMyAnalytics มีตัวควบคุมที่มีความยืดหยุ่น และกำหนดค่าได้ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานขององค์กรและผู้ใช้ที่อยู่ต่าง ๆ กฎหมายและนโยบายความต้องการเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลพนักงาน

เมื่อเปิดใช้งานMyAnalytics สำหรับองค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถทำดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือสามารถ ใช้MyAnalytics

  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดผู้ใช้ที่จะเข้าถึง และใช้MyAnalytics โดยสิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ใช้แต่ละรายการที่ควรมีเข้าถึง ("ได้รับสิทธิ์ผู้ใช้")

 2. สิ่งของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้การตั้งค่าเริ่มต้นจะจัดสรรให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าMyAnalytics จะ เริ่มต้นปิด หมายความ ว่า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้ต้องแต่ละรายการการเข้าร่วมMyAnalytics เพื่อสนับสนุนไปยังข้อมูลเพิ่มเติม และมีสิทธิ์เข้าถึงของพวกเขาแดชบอร์ดและOutlook เพิ่มในได้ หรืออีกวิธีหนึ่งMyAnalytics สามารถกำหนดค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นบน หมายความ ว่า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานจะสนับสนุนไปยังข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถเข้าถึงของพวกเขาแดชบอร์ดและ add-in ของ Outlook แต่สามารถมาเลิกผ่านเมนูการตั้งค่า

   หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้ที่จำเป็นต้องอยู่ในสถานะเลือกที่จะเข้าเพื่อสนับสนุนไปยังข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานMyAnalytics ของพวกเขา ถ้าผู้ใช้งานออกจาก พวกเขาสูญเสียการเข้าถึงประสบการณ์ใช้งานของพวกเขาMyAnalytics

 3. ที่ผู้ใช้ในบทบาทมีความสำคัญที่ควรไม่เคยเข้าไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

  • บางองค์กรอาจมีผู้ใช้ในบทบาทที่อาจเป็นตัวเลขที่เห็นเหมาะสมสำหรับการจัดสรรให้ข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนได้MyAnalytics ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำเครื่องหมายผู้ใช้ดังกล่าวเป็น "ถูกแยกออก" ผู้ใช้ที่แยกออกจะไม่สามารถเข้าร่วมในการสนับสนุนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การใช้งานMyAnalytics จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ดังกล่าวให้พวกเขาจะได้รับสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×