คู่ค้า: เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

บันทึกย่อ    บทความนี้นำไปใช้เฉพาะกับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet ใน China ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet คู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

เมื่อคุณดูแลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรในนามของลูกค้า คุณกำลังให้การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์ ในฐานะผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์ คุณสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้ เช่น การเพิ่มผู้ใช้ การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และการเพิ่มโดเมน

ก่อนที่คุณจะเริ่มดูแลบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้ ลูกค้ารายนั้นจะต้องอนุญาตให้คุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์ เมื่อต้องการรับการอนุมัติจากลูกค้า คุณจะต้องส่งข้อเสนอสำหรับการดูแลที่ได้รับมอบสิทธิ์์ไปยังลูกค้าเสียก่อน ซึ่งคุณสามารถรวมไปกับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้หรือข้อเสนอการสั่งซื้อก็ได้ คุณยังสามารถเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์ให้กับลูกค้าของคุณในภายหลังได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ ให้ดูที่ สร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ ให้ดูที่ สร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ

ใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิในภายหลัง

ส่งข้อเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ

 1. ถ้าคุณจัดการลูกค้า 100 รายขึ้น นำทางไปยังภาพรวมเกี่ยวกับคู่ค้า >ส่งข้อเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ

 2. ถ้าคุณจัดการลูกค้าน้อยกว่า 100 ราย ให้นำทางไปยัง สร้างธุรกิจของคุณ > ข้อเสนอผู้ดูแลระบบของการรับมอบสิทธิ์์์

 3. ให้คัดลอกข้อมูลและเสนอ URL สำหรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์ จากนั้นวางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจที่กำหนดเอง

 4. ส่งข้อเสนอไปยังลูกค้าของคุณ

ข้อเสนอนี้ไม่ได้ระบุลูกค้า คุณจึงสามารถใช้ข้อเสนอนี้ซ้ำกับลูกค้าหลายรายได้

ไคลเอ็นต์ของคุณได้รับข้อเสนอของคุณ ข้อความประกอบด้วยลิงก์ที่พวกเขาสามารถทำตามเพื่อให้แก่คุณมอบหมายสิทธิ์การดูแลระบบที่ ถ้าไคลเอ็นต์ยอมรับข้อเสนอของคุณ คุณได้รับอีเมลที่ มีการตอบกลับของเขา เมื่อคุณกำลังได้รับอนุญาตเป็นผู้ดูแลที่ได้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า แล้วจัดการบริการของพวกเขาในนามของตน

หมายเหตุ: เข้าถึงได้รับมอบสิทธิ์เพื่อจัดการอุปกรณ์มือถือสำหรับ Office 365 ไม่ได้รับการสนับสนุน

กำหนดสิทธิ์์สำหรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์

ในฐานะคู่ค้า คุณจะมีบัญชีผู้ใช้ของบริษัทของคุณเองกับ Office 365 ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในองค์กรของคุณด้วย คุณสามารถให้สิทธิ์์์แก่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณเองในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์ในนามของลูกค้าของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์กรของพวกเขาได้จนกว่าจนลูกค้าจะให้สิทธิ์์์การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มหรือลบผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์

ในฐานะคู่ค้า คุณจะมีบัญชีผู้ใช้ของบริษัทของคุณเองกับ Office 365 ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในองค์กรของคุณด้วย คุณสามารถให้สิทธิ์์์แก่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณเองในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์ในนามของลูกค้าของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์กรของพวกเขาได้จนกว่าจนลูกค้าจะให้สิทธิ์์์การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มหรือลบผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์์

เป็นคู่ค้า คุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณเอง ด้วย Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณเองทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่ได้รับมอบสิทธิ์ในนามของลูกค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม จนกว่าไคลเอ็นต์ให้สิทธิ์การใช้งานการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์กรของพวกเขา

 1. ไปที่การแดชบอร์ด >ผู้ใช้ >ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 2. เลือกผู้ใช้ คลิก แก้ไข แก้ไข แล้วคลิก การตั้งค่า

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิในการเข้าถึงแบบผู้ดูแลระบบให้แก่บริษัทที่คุณสนับสนุน คลิก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้และข้อเสนอการสั่งซื้อบนหน้า ภาพรวมเกี่ยวกับคู่ค้า

 4. เลือกบทบาทที่เหมาะสม แล้วคลิก บันทึก

  • การดูแลระบบแบบเต็ม: บทบาทนี้มีสิทธิ์เดียวกันกับบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับบริษัทที่คุณสนับสนุน

  • การดูแลระบบแบบจำกัด: บทบาทนี้มีสิทธิ์เดียวกันกับบทบาทผู้ดูแลรหัสผ่านสำหรับบริษัทที่คุณสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ให้ดู การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×