คู่ค้า: การสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ค้นหาคู่ค้าอื่น ๆ เนื้อหาได้อย่างไร ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

คุณสามารถสร้างและส่งคำเชิญให้ทดลองใช้งานไปให้ลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถลองใช้ Office 365 ได้ เมื่อคุณสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน ตัวช่วยสร้าง สร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ จะสร้าง URL แบบกำหนดเองสำหรับคุณ URL ดังกล่าวมีโค้ดฝังตัวที่ระบุถึงตัวคุณในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน คุณสามารถใช้ URL นี้สำหรับลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายรายก็ได้ ให้ส่ง URL นี้ไปยังลูกค้าของคุณในอีเมลหรือใช้ URL ในเอกสารอื่น การสมัครใช้งานสามารถมีหนึ่งบริการหรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอนั้นๆ คำเชิญสามารถส่งการสมัครใช้งานการทดลองใช้งานได้เพียงทีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

ถ้าคุณได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกลงในคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้เพื่ออนุญาตให้คุณบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ในนามของลูกค้าของคุณได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าของคุณทำการลองใช้ Office 365 ได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >เชิญให้ทดลองใช้

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกของคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ที่คุณต้องการที่จะรวมดังนี้

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้นี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าบนเว็บไซต์Microsoft Partner Network ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องมีถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นปรากฏขึ้นในรายการคู่ค้า office

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานการทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานการทดลองใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูและระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้โดยการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ โปรดดูที่ เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้แบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ให้จดบันทึก ID สรุปคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ ใช้ ID นี้เพื่อติดตามข้อเสนอ

 1. ปรับข้อความให้เป็นแบบของคุณด้วยการใส่โลโก้ของบริษัทของคุณ บทนำ ข้อสังเกตปิดท้าย หรือข้อมูลอื่นๆ ได้

 2. ส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการทดลองใช้งานไปยังลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×