ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คู่ค้า: การสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ค้นหาคู่ค้าอื่น ๆ เนื้อหาได้อย่างไร ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ค้นหาคู่ค้าอื่น ๆ เนื้อหาได้อย่างไร ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

บันทึกย่อ    บทความนี้นำไปใช้เฉพาะกับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet ใน China ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet คู่ค้าที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถสร้าง และส่งการเชิญให้ทดลองใช้กับไคลเอ็นต์ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถลองใช้Office 365 เมื่อคุณสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้ ตัวช่วยสร้างการเชิญเข้าร่วมการทดลองใช้สร้าง สร้าง URL แบบกำหนดเองสำหรับคุณ URL มีมีโค้ดฝังตัวที่ระบุว่าคุณเป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งาน คุณสามารถใช้ URL นี้สำหรับไคลเอ็นต์หนึ่ง หรือหลาย ส่ง URL ไปยังลูกค้าของคุณในอีเมล หรือใช้ URL ในเอกสารอื่น ๆ การสมัครใช้งานสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่ง services โดยขึ้นอยู่กับข้อเสนอนั้น ๆ สามารถส่งการเชิญสำหรับการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้เพียงหนึ่งครั้ง

ถ้าคุณกำลังรับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการเชิญเข้าร่วมการทดลองใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลบัญชีผู้ใช้ในนามของลูกค้าของคุณ จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณจะลองOffice 365

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >เชิญให้ทดลองใช้

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกของคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ที่คุณต้องการที่จะรวมดังนี้

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้นี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าบนเว็บไซต์Microsoft Partner Network ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องใช้ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อต้องการปรากฏอยู่ในรายการoffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานการทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานการทดลองใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูและระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้โดยการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ โปรดดูที่ เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้แบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >เชิญให้ทดลองใช้

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกของคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ที่คุณต้องการที่จะรวมดังนี้

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้นี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าบนเว็บไซต์Microsoft Partner Network ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องใช้ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อต้องการปรากฏอยู่ในรายการoffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานการทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานการทดลองใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูและระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้โดยการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ โปรดดูที่ เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้แบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >เชิญให้ทดลองใช้

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกของคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ที่คุณต้องการที่จะรวมดังนี้

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้นี้

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานการทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานการทดลองใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ: ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิไคลเอ็นต์ของคุณ ถ้าคุณทำ ไคลเอ็นต์ของคุณสามารถยอมรับการเชิญทดลองใช้ที่มี หรือไม่ มีการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ ดูOffice 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet คู่ค้า: เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้แบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ให้จดบันทึก ID สรุปคำเชิญให้ใช้งานรุ่นทดลองใช้ ใช้ ID นี้เพื่อติดตามข้อเสนอ

 1. ปรับข้อความให้เป็นแบบของคุณด้วยการใส่โลโก้ของบริษัทของคุณ บทนำ ข้อสังเกตปิดท้าย หรือข้อมูลอื่นๆ ได้

 2. ส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการทดลองใช้งานไปยังลูกค้าของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×