คูณและหารตัวเลข

การคูณและการลบใน Excel ทำได้ง่าย แต่คุณต้องสร้างสูตรแบบง่ายก่อนจึงจะสามารถคำนวณได้ โปรดจำไว้ว่าสูตรทั้งหมดใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วคุณจึงจะสามารถใช้แถบสูตรเพื่อสร้างสูตรได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

คูณจำนวน 2 จำนวนขึ้นไปในเซล์เดียวกัน

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) พิมพ์ตัวเลข 2-3 ค่าโดยคั่นค่าดังกล่าวด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ซึ่ง Excel จะใช้เป็นเครื่องหมายคูณ

  เช่น พิมพ์ 50*10*5

 3. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 2500

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นวันที่แทนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ให้เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ตัวเลข ให้คลิก ทั่วไป บนเมนูแบบผุดขึ้น

คูณจำนวนโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์ตัวเลขในเซลล์ C1 และ D1

  เช่น พิมพ์ 5 และ 3

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1*D1

 4. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 15

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

คูณจำนวนในเซลล์เดียวกัน

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) พิมพ์จำนวน 2 จำนวนแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายทับ (/)

  เช่น พิมพ์ 10/5

 3. กด RETURN

  ผลลัพธ์คือ 2

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นวันที่แทนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ให้เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ตัวเลข ให้คลิก ทั่วไป บนเมนูแบบผุดขึ้น

หารจำนวนโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์จำนวน เช่น 3 ในเซลล์ C1 แล้วพิมพ์อีกจำนวน เช่น 5 ใน D1

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1/D1

 4. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 0.6

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

ดูเพิ่มเติม

ใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขให้คุณ

เพิ่มและหักลบตัวเลข

ตัวดำเนินการการคำนวณและลำดับการดำเนินการ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×