ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คูณและหารตัวเลขใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การคูณและการลบใน Excel ทำได้ง่าย แต่คุณต้องสร้างสูตรแบบง่ายก่อนจึงจะสามารถคำนวณได้ โปรดจำไว้ว่าสูตรทั้งหมดใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วคุณจึงจะสามารถใช้แถบสูตรเพื่อสร้างสูตรได้

คูณตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าคุณต้องการให้มีน้ำดื่มบรรจุขวดที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการประชุมลูกค้า (ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด×4วัน×3ขวดต่อวัน) หรือค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืนสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ (ผลรวมไมล์ x ๐.๔๖) มีหลายวิธีในการคูณตัวเลข

คูณตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์* (เครื่องหมายดอกจัน)

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณพิมพ์= 5 * 10ในเซลล์เซลล์จะแสดงผลลัพธ์๕๐

คูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขค่าคงที่

สมมติว่าคุณต้องการคูณเซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์จำนวนเจ็ดตัวเลขด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ตัวเลขที่คุณต้องการคูณด้วยคือ3มีอยู่ในเซลล์ C2

คูณตัวเลขด้วยค่าคงที่
 1. พิมพ์= A2 * $B $๒ในคอลัมน์ใหม่ในสเปรดชีตของคุณ (ตัวอย่างด้านบนจะใช้คอลัมน์ D) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่สัญลักษณ์ $ ก่อน B และก่อน2ในสูตรแล้วกด ENTER

  หมายเหตุ: การใช้สัญลักษณ์ $ จะบอก Excel ว่าการอ้างอิงถึง B2 คือ "สัมบูรณ์" ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นการอ้างอิงจะอยู่ที่เซลล์ B2 เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตรและคุณได้ลากสูตรลงไปยังเซลล์ B3, Excel จะเปลี่ยนสูตรเป็น = A3 * C3 ซึ่งจะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีค่าใน B3

 2. ลากสูตรลงไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์

  หมายเหตุ: ในExcel 2016 สำหรับ Windows เซลล์จะถูกเติมโดยอัตโนมัติ

คูณตัวเลขในเซลล์ที่แตกต่างกันโดยใช้สูตร

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PRODUCTเพื่อคูณจำนวนเซลล์และช่วง

การคูณตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชัน PRODUCT

คุณสามารถใช้การรวมกันของหมายเลข๒๕๕หรือการอ้างอิงเซลล์ในฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่นสูตร= PRODUCT (A2, A4: A15, 12, E3: E5, 150, G4, H4: J6)คูณสองเซลล์เดี่ยว (A2 และ g4), สองตัวเลข (12 และ๑๕๐) และสามช่วง (A4: A15, E3: E5, and H4: J6)

การหารตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเสร็จสิ้นโครงการ (จำนวนชั่วโมงของโครงการทั้งหมดที่รวมอยู่ใน project) หรือไมล์สะสมที่แท้จริงต่ออัตราค่าบริการสำหรับการเดินทางข้ามประเทศล่าสุดของคุณ (รวมไมล์สะสมทั้งหมด) มีหลายวิธีในการหารตัวเลข

หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์/ (ไปข้างหน้า)

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณพิมพ์= 10/5ในเซลล์เซลล์จะแสดง2

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ก่อนที่คุณจะพิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการ/ตัวดำเนินการ มิฉะนั้น Excel จะแปลสิ่งที่คุณพิมพ์เป็นวันที่ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณพิมพ์ 7/30, Excel อาจแสดง30ก.ค. ในเซลล์ หรือถ้าคุณพิมพ์ 12/36 Excel จะแปลงค่านั้นเป็น12/1/1936 ก่อนและแสดง1ธันวาคมในเซลล์

หมายเหตุ:  ไม่มีฟังก์ชันหารใน Excel

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

แทนที่จะพิมพ์ตัวเลขโดยตรงในสูตรคุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์เช่น A2 และ A3 เพื่ออ้างอิงไปยังตัวเลขที่คุณต้องการแบ่งและหารด้วย

ตัวอย่าง:

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ให้กด CTRL + ' (ตัวเน้นการเน้น) หรือบนแท็บสูตรให้คลิกปุ่มแสดงสูตร

A

B

C

1

ข้อมูล

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2

๑๕๐๐๐

=A2/A3

หาร๑๕๐๐๐ตาม 12 (๑๒๕๐)

3

1.2

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

สมมติว่าคุณต้องการแบ่งเซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์จำนวนเจ็ดตัวเลขด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ตัวเลขที่คุณต้องการหารด้วยคือ3มีอยู่ในเซลล์ C2

A

B

C

1

ข้อมูล

สูตร

ค่าคงที่

2

๑๕๐๐๐

= A2/$C $๒

3

3

1.2

= A3/$C $๒

4

๔๘

= A4/$C $๒

5

๗๒๙

= A5/$C $๒

6

๑๕๓๔

= A6/$C $๒

7

๒๘๘

= A7/$C $๒

8

๔๓๐๖

= A8/$C $๒

 1. พิมพ์= A2/$C $๒ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สัญลักษณ์ $ ก่อน C และก่อน2ในสูตร

 2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์ B

หมายเหตุ:  การใช้สัญลักษณ์ $ จะบอก Excel ว่าการอ้างอิงถึง C2 คือ "สัมบูรณ์" ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นการอ้างอิงจะเป็นเซลล์ C2 เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตรและคุณได้ลากสูตรลงไปยังเซลล์ B3, Excel จะเปลี่ยนสูตรเป็น = A3/C3 ซึ่งจะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีค่าใน C3

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

คูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขเดียวกัน

คูณด้วยเปอร์เซ็นต์

สร้างตารางสูตรคูณ

ดำเนินการการคำนวณและการสั่งซื้อการดำเนินการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×