ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คุ้นเคยกับ ribbon ใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Ribbon สามารถช่วยคุณค้นหาคำสั่งที่คุณจำเป็นต้องมีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดระเบียบคำสั่งในกลุ่มแบบตรรกะที่รวบรวมไว้ด้วยกันภายใต้แท็บ ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Office สำหรับ Mac คำสั่งจำนวนมากเหล่านี้จะอยู่ในชุดการจัดรูปแบบ

Word

ขยาย Ribbon

ขยาย ribbon

ยุบ Ribbon

ยุบ ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร คุณสามารถลด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรขวา ปุ่มชี้ไปทางขวา เลื่อนดูสไตล์ เพื่อเลื่อนดูสไตล์

 2. เมื่อต้องการขยายรายการเพื่อดูลักษณะทั้งหมด ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิไอคอนบานหน้าต่างสไตล์ เพื่อดูสไตล์พร้อมใช้งาน

  บานหน้าต่างสไตล์

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่าง แท็บรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปร่าง แท็บรูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง กดเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปร่า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

  แท็บรูปแบบรูปร่าง

 5. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

ขณะที่หน้าต่างเอกสารกลายขนาดเล็กลง จำนวนรายการที่สามารถแสดงบน Ribbon จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนรูปขนาดย่อที่ปรากฏลดลงหรือเลื่อนตัวชี้ในแกลเลอรี่เปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีนี้ทำงานอย่างไร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บหน้าแรก นับจำนวนรูปขนาดย่อของลักษณะที่แสดง

  ลักษณะที่มีอยู่

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บหน้าแรก ปุ่มสามารถขยายเดียวปรากฏขึ้นแทนที่สไตล์แต่ละรายการ

  ลักษณะที่มีอยู่

 • บนเมนูมุมมอง ล้างเครื่องหมายRibbon

PowerPoint

ขยาย Ribbon

ขยาย ribbon

ยุบ Ribbon

ยุบ ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของงานนำเสนอ คุณสามารถย่อเล็กสุด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด ได้

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศรขวา ปุ่มชี้ไปทางขวา เลื่อนดูสไตล์ เพื่อเลื่อนดูชุดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการขยายรายการเพื่อดูลักษณะทั้งหมด ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการเรียกดูธีมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการขยาย คลิกเรียกดูธีม

 4. คลิกบันทึกธีมปัจจุบัน เมื่อต้องการบันทึกธีมในโฟลเดอร์ชุดรูปแบบ ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่างรูปแบบรูปร่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปร่าง แท็บรูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. บนสไลด์ของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ปุ่มเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปร่า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

  แท็บรูปแบบรูปร่าง

 5. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

เมื่อหน้าต่างงานนำเสนอมีขนาดเล็ก จำนวนของรายการที่สามารถแสดงอยู่บน ribbon จะเปลี่ยนด้วย ตัวอย่างเช่น จำนวนของรูปขนาดย่อซึ่งจะช่วยลดหรือแกลเลอรีเลื่อนเปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บออกแบบ นับแสดงรูปขนาดย่อของธีมกี่

  แท็บ ออกแบบ

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บออกแบบ ปุ่มสามารถขยายเดียวปรากฏขึ้นแทนที่สไตล์แต่ละรายการ

  แท็บ ออกแบบ

 • บนเมนูมุมมอง ล้างเครื่องหมายRibbon

Excel  

ขยาย Ribbon

ขยาย ribbon

ยุบ Ribbon

ยุบ ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถลด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากธีม เพื่อดูธีมที่พร้อมใช้งาน

 2. คลิกการเรียกดูธีม เพื่อดูธีมอื่น ๆ ที่คุณบันทึกไว้

 3. คลิกบันทึกธีมปัจจุบัน เมื่อต้องการบันทึกธีมในโฟลเดอร์ชุดรูปแบบ ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่าง แท็บรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปร่าง แท็บรูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง กดเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปร่า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

  แท็บรูปแบบรูปร่าง

 5. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

เมื่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมีขนาดเล็ก จำนวนของรายการที่สามารถแสดงอยู่บน ribbon จะเปลี่ยนด้วย ตัวอย่างเช่น จำนวนของรูปขนาดย่อซึ่งจะช่วยลดหรือแกลเลอรีเลื่อนเปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บสูตร นับจำนวนรูปขนาดย่อของสูตรที่แสดง

  แท็บ สูตร

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บสูตร ปุ่มฟังก์ชันไลบรารี สามารถขยายแทนรูปขนาดย่อ คลิกปุ่มนี้เพื่อดูสูตร

  แท็บ สูตร

 • บนเมนูมุมมอง ล้างเครื่องหมายRibbon

ดูเพิ่มเติม

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

Word

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำบรรยายภาพ 1  แท็บ

คำบรรยายภาพ 2  Ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร คุณสามารถลด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ลักษณะ คลิกลูกศรขวา ปุ่มชี้ไปทางขวา เลื่อนดูสไตล์ เพื่อเลื่อนดูสไตล์

 2. เมื่อต้องการขยายรายการเพื่อดูลักษณะทั้งหมด ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่าง แท็บรูปแบบ ปรากฏถัดจากแท็บหน้าแรก เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การแทรก คลิก รูปร่าง

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. บนเมนูป็อปอัพ วางตัวชี้บน สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้ว คลิกสไตล์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง กดเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปร่าง จากนั้น คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

 5. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

ขณะที่หน้าต่างเอกสารกลายขนาดเล็กลง จำนวนรายการที่สามารถแสดงบน Ribbon จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนรูปขนาดย่อที่ปรากฏลดลงหรือเลื่อนตัวชี้ในแกลเลอรี่เปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีนี้ทำงานอย่างไร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไตล์นับจำนวนรูปขนาดย่อของสไตล์ที่แสดง

  แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บ หน้าแรกภายใต้ สไตล์ จำนวนรูปขนาดย่อของสไตล์จะลดลง

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดบน Ribbon

PowerPoint

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำบรรยายภาพ 1  แท็บ

คำบรรยายภาพ 2  Ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร คุณสามารถย่อเล็กสุด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด ได้

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้ให้คลิกลูกศรขวา ปุ่มชี้ไปทางขวา เลื่อนดูสไตล์ เพื่อเลื่อนดูชุดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการขยายรายการเพื่อดูลักษณะทั้งหมด ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการเรียกดูธีมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการที่ถูกขยาย คลิก เรียกดูธีม

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่าง แท็บรูปแบบ ปรากฏถัดจากแท็บหน้าแรก เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การแทรก คลิก รูปร่าง

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. บนเมนูป็อปอัพ วางตัวชี้บน สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้ว คลิกสไตล์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง กดเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปร่าง จากนั้น คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

 5. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

ขณะที่หน้าต่างเอกสารกลายขนาดเล็กลง จำนวนรายการที่สามารถแสดงบน Ribbon จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนรูปขนาดย่อที่ปรากฏลดลงหรือเลื่อนตัวชี้ในแกลเลอรี่เปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีนี้ทำงานอย่างไร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม นับรูปขนาดย่อของธีมที่ปรากฎ

  แท็บ ธีม ในกลุ่ม ธีม

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม รูปขนาดย่อของธีมลดลง

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดบน Ribbon

Excel  

ขยายหรือย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

คำบรรยายภาพ 1  แท็บ

คำบรรยายภาพ 2  Ribbon

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร คุณสามารถลด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ ทางด้านขวาของ ribbon คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

 • เมื่อต้องการขยาย ribbon ทางด้านขวาของ ribbon คลิ ขยายปุ่ม Ribbon

คุณสามารถดูรูปขนาดย่อหลายลักษณะ ธีม หรือรูปแบบอื่นๆ บน Ribbon หรือคุณสามารถขยายรายการเพื่อดูทั้งหมด บางรายการที่ถูกขยายมีรายการเมนูเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรขวา ปุ่มชี้ไปทางขวา เลื่อนดูสไตล์ เพื่อเลื่อนดูรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการขยายรายการเพื่อดูการจัดรูปแบบทั้งหมด ชี้ไปยังการจัดรูปแบบ จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการสร้างสไตล์เซลล์ใหม่ ที่ด้านล่างของรายการที่ถูกขยาย คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

เมื่อคุณแทรกรูปร่าง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือวัตถุอื่น ๆ แท็บเพิ่มเติมปรากฏ ที่คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบวัตถุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกรูปร่าง แท็บรูปแบบ ปรากฏถัดจากแท็บหน้าแรก เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีการนี้ทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง  แท็บรูปร่าง และบนเมนูป็อปอัพ คลิก รูปร่างทั้งหมด

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

 4. ในเอกสารของคุณ จุดที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง กดเมาส์ ค้างไว้แล้ว ลากตัวชี้จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

 5. คลิกรูปร่าง จากนั้น คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

 6. ใช้ปุ่ม เมนูป็อปอัพ และแกลเลอรีเพื่อนำการจัดรูปแบบรูปร่าง

ขณะที่หน้าต่างเอกสารกลายขนาดเล็กลง จำนวนรายการที่สามารถแสดงบน Ribbon จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนรูปขนาดย่อที่ปรากฏลดลงหรือเลื่อนตัวชี้ในแกลเลอรี่เปลี่ยนเป็นปุ่ม เมื่อต้องการดูตัวอย่างของวิธีนี้ทำงานอย่างไร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การจัดรูปแบบนับจำนวนรูปขนาดย่อของสไตล์ที่แสดง

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 2. ปรับขนาดหน้าต่างให้เล็กลง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การจัดรูปแบบ รูปขนาดย่อกลายเป็น สไตล์

  ปรับขนาดกลุ่ม จัดรูปแบบ ของ Excel

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดบน Ribbon

ดูเพิ่มเติม

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×