คุณสามารถแทรกไฟล์ PDF ลงใน PowerPoint for Mac งานนำเสนอได้อย่างไร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณไม่สามารถฝังไฟล์ PDF ลงในงานนำเสนอPowerPoint for Mac อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ PDF ลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้คุณสามารถเปิด และดูในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

แทรกการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ PDF

 1. บันทึก PDF คุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ

 2. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการวางลิงก์เป็น PDF เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปถ่ายที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงหลายมิติไปยังไฟล์ PDF

 3. ไปที่แทรก >ไฮเปอร์ลิงก์ และเลือกไฟล์หรือเว็บเพ

  แสดงแท็บแทรกใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 4. คลิกเลือก แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไฟล์ PDF ของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณและไฟล์ PDF บันทึกไว้ในตำแหน่งเดิมเมื่อคุณนำเสนอ หรือเชื่อมโยงของคุณจะสามารถใช้งานไม่

  แสดงกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 1. บันทึก PDF คุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ

 2. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการวางลิงก์เป็น PDF เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปถ่ายที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงหลายมิติไปยังไฟล์ PDF

 3. หนึ่งในแถบเมนู เลือกแทรก >ไฮเปอร์ลิงก์ ออก

 4. เลือกแท็บเอกสาร

 5. คลิกเลือก แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไฟล์ PDF ของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

  เพื่อให้แน่ใจว่า ลิงก์ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณกับผู้อื่น เราขอแนะนำว่า งานนำเสนอของคุณและไฟล์ PDF จะถูกบันทึกลงในตำแหน่งเดิมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×