คุณสามารถแทรกไฟล์ PDF ลงในแบบ 2016 PowerPoint for Mac งานนำเสนอได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่สามารถฝังไฟล์ PDF ลงในแบบ 2016 PowerPoint สำหรับงานนำเสนอ Mac อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ PDF ลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้คุณสามารถเปิด และดูในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ

แทรกการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ PDF

  1. บันทึก PDF คุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ

  2. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการวางลิงก์เป็น PDF เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปถ่ายที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงหลายมิติไปยังไฟล์ PDF

  3. ไปที่แทรก >ไฮเปอร์ลิงก์ และเลือกไฟล์หรือเว็บเพ

    แสดงแท็บแทรกใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

  4. คลิกเลือก แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไฟล์ PDF ของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

    แสดงกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณและไฟล์ PDF บันทึกไว้ในตำแหน่งเดิมเมื่อคุณนำเสนอ หรือเชื่อมโยงของคุณจะสามารถใช้งานไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×