คุณสามารถทำอะไรกับ Spreadsheet Inquire ใน Excel สำหรับ Windows

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระบุว่า คุณต้องการเปรียบเทียบเวอร์ชันของเวิร์กบุ๊ก วิเคราะห์เวิร์กบุ๊กสำหรับปัญหาหรือไม่สอดคล้อง หรือดูลิงก์ระหว่างเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก ถ้า Office Professional Plus 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Spreadsheet Inquire add-in ของจะพร้อมใช้งานใน Excel

คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บInquire เพื่อทำงานทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ แท็บInquire บน ribbon ของ Excel มีปุ่มต่าง ๆ สำหรับคำสั่งที่อธิบายไว้ด้านล่าง

แท็บ Inquire ใน Excel

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Inquire ใน Ribbon ของ Excel ให้ดูที่ เปิด Spreadsheet Inquire Add-in

เปรียบเทียบระหว่างสองเวิร์กบุ๊ก

คำสั่ง Compare Files จะทำให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างสองเวิร์กบุ๊กแบบเซลล์ต่อเซลล์ คุณต้องมีสองเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่ใน Excel เพื่อเรียกใช้คำสั่งนี้

ผลลัพธ์จะมีกำหนดตามชนิดของเนื้อหา เช่นใส่สีค่า สูตร ช่วงที่มีชื่อ และรูปแบบ หน้าต่างที่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงโค้ด VBA บรรทัดโดยมีเป็นเลขคู่ ความแตกต่างระหว่างเซลล์จะแสดงในเค้าโครงที่มีเส้นตารางเมื่อต้องการอ่านได้ง่ายขึ้น

ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบ

คำสั่งเปรียบเทียบไฟล์ ใช้ Microsoft Spreadsheet Compare เพื่อเปรียบเทียบไฟล์สอง

  • ใน Windows 10 คุณสามารถเริ่ม Spreadsheet Compare ภายนอกใน Excel โดยการคลิกปุ่มเริ่ม พิมพ์Spreadsheet Compareแล้ว คลิกSpreadsheet Compare

  • ใน Windows 8 คลิกSpreadsheet Compare บนหน้าจอแอป

  • ใน Windows 7 คลิกที่ปุ่ม Windowsเริ่ม คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิกMicrosoft Office 2013 คลิกเครื่องมือ Office 2013 แล้ว คลิ ก2013 การเปรียบเทียบสเปรดชีต

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spreadsheet Compare และการเปรียบเทียบไฟล์ ให้อ่าน เปรียบเทียบเวิร์กบุ๊กสองเวอร์ชัน

วิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก

คำสั่งการวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก สร้างรายงานแบบโต้ตอบการแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กของโครงสร้าง สูตร เซลล์ ช่วง และคำเตือน รูปภาพต่อไปนี้แสดงสมุดงานอย่างง่ายมากซึ่งประกอบด้วยสูตรและการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access และไฟล์ข้อความที่สอง

รายงานของ Workbook Analysis

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้อ่าน การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

แสดงลิงก์เวิร์กบุ๊ก

เวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กอื่นผ่านการอ้างอิงเซลล์อาจทำให้สับสนได้ ใช้ Workbook Relationship Diagram เพื่อสร้างแผนที่กราฟิกแบบโต้ตอบของการขึ้นต่อกันของเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อ (ลิงก์) ระหว่างไฟล์ ชนิดของลิงก์ในไดอะแกรมอาจรวมถึงเวิร์กบุ๊กอื่น, ฐานข้อมูล Access, ไฟล์ข้อความ, หน้า HTML, ฐานข้อมูล SQL Server, และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในไดอะแกรมความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ คุณสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านั้นได้ และลากเส้นการเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของไดอะแกรมได้

ไดอะแกรมนี้แสดงเวิร์กบุ๊กปัจจุบันอยู่ทางซ้ายและการเชื่อมต่อระหว่างเวิร์กบุ๊กนี้กับเวิร์กบุ๊กอื่นและแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังแสดงระดับการเชื่อมต่อของเวิร์กบุ๊กเพิ่มเติม คุณจึงเห็นภาพแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น

ไดอะแกรมความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กบุ๊ก

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้อ่าน ดูลิงก์ระหว่างเวิร์กบุ๊ก

แสดงลิงก์เวิร์กชีต

คุณมีจำนวนมากแผ่นงานที่อ้างอิงอยู่บนแต่ละคนได้อย่างไร ใช้ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของเวิร์กชีต ในการสร้างแผนที่แบบโต้ตอบ แบบกราฟิกของการเชื่อมต่อ (ลิงก์) ระหว่างแผ่นงานทั้ง ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน และ ในเวิร์กบุ๊กอื่น ซึ่งช่วยทำให้รูปภาพความคมชัดของฉันข้อมูลของคุณอาจขึ้นอยู่กับเซลล์ในตำแหน่งอื่น

ไดอะแกรมนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กชีตในสี่แตกต่างกันเวิร์กบุ๊ก มีความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กชีตในเดียวกันบุ๊กรวมทั้งลิงก์ระหว่างเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กอื่น เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณเหนือโหนในไดอะแกรม เช่นเวิร์กชีตที่ชื่อ "ตะวันตกเฉียง" ในไดอะแกรม บอลลูนที่ประกอบด้วยข้อมูลปรากฏขึ้น

ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของเวิร์กชีต

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูลิงก์ระหว่างเวิร์กชีต

แสดงความสัมพันธ์ของเซลล์

ถ้าต้องการไดอะแกรมแบบโต้ตอบที่มีรายละเอียดของลิงก์ทั้งหมดจากเซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์ในเวิร์กชีตอื่นหรือแม้แต่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้ใช้เครื่องมือ Cell Relationship ความสัมพันธ์เหล่านี้กับเซลล์อื่นอาจอยู่ในสูตร หรือการอ้างอิงไปยังช่วงที่มีชื่อ ไดอะแกรมสามารถข้ามเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กได้

ไดอะแกรมนี้แสดงความสัมพันธ์ของเซลล์สองระดับสำหรับเซลล์ A10 บน Sheet5 ใน Book1.xlsx เซลล์นี้ขึ้นกับเซลล์ C6 บน Sheet 1 ในเวิร์กบุ๊กอื่น คือ Book2.xlsx เซลล์นี้เป็นเซลล์ที่ถูกอ้างสำหรับอีกหลายเซลล์บนเวิร์กชีตอื่นในไฟล์เดียวกัน

ไดอะแกรมความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูความสัมพันธ์ของเซลล์ ให้อ่าน ดูลิงก์ระหว่างเซลล์

ด้านบนของหน้า

ล้างการจัดรูปแบบเซลล์ส่วนเกิน

เคยเปิดเวิร์กบุ๊กแล้วโหลดช้ามาก หรือว่ามีขนาดใหญ่มากหรือเปล่า แถวหรือคอลัมน์อาจมีการจัดรูปแบบโดยที่คุณไม่รู้ ใช้คำสั่ง Clean Excess Cell Formatting เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบส่วนเกินออกและลดขนาดไฟล์ลงได้มาก คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยง "สเปรดชีตบวม" ซึ่งช่วยให้ Excel ทำงานได้เร็วขึ้น

สิ่งสำคัญ:  คุณอาจต้องการทำสำเนาสำรองของไฟล์ก่อนที่คุณจะล้างการจัดรูปแบบเซลล์ส่วนเกิน เนื่องจากมีบางกรณีที่กระบวนการนี้อาจทำให้ไฟล์ของคุณเพิ่มขนาดและไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ล้างการจัดรูปแบบเซลล์ส่วนเกินบนเวิร์กชีต

จัดการรหัสผ่าน

ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์ Inquire เพื่อวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบเวิร์กบุ๊กที่ได้รับการป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องเพิ่มรหัสผ่านเวิร์กบุ๊กลงในรายการรหัสผ่านของคุณเพื่อให้ Inquire สามารถเปิดสำเนาที่บันทึกไว้ของเวิร์กบุ๊กของคุณได้ ใช้คำสั่ง Workbook Passwords บนแท็บ Inquire เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน ซึ่งจะบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รหัสผ่านเหล่านี้จะได้รับการเข้ารหัสลับและมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านเพื่อวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก ให้อ่าน การจัดการรหัสผ่านที่ใช้เปิดไฟล์เพื่อการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×