คุณสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์กี่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำลังค้นหา และการทำให้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถขอหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมมากกว่าที่คุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน แต่นี้ขึ้นอยู่กับชนิดของหมายเลขโทรศัพท์และชนิดของสิทธิ์การใช้งานคุณได้ซื้อ และมอบหมาย คุณสามารถคลิต่อไปนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ใช้ใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ได้

คุณสามารถดูหมายเลขของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถได้รับบนหน้าหมายเลขโทรศัพท์ใน Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ หรือคุณสามารถเรียกใช้ cmdletรับ CsOnlineTelephoneNumberAvailableCount

สิ่งสำคัญ: ขีดจำกัดไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณมี ported หรือโอนไปยัง Microsoft

หมายเลขโทรศัพท์จำนวนที่คุณสามารถรับได้อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นชนิดของหมายเลขโทรศัพท์

คุณทำให้หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดได้อย่างไร

นี่เป็นตัวอย่าง

จำนวนผู้ใช้ (สมาชิก)

ตัวเลขของหมายเลขโทรศัพท์เป็นเท่ากับจำนวนรวมของประเทศเรียกใช้การวางแผน และ/หรือเรียกใช้การวางแผนนานาชาติ สิทธิ์การใช้งานคูณ 1.1 + 10 เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าฉันมีผู้ใช้ 50 รวมกับอย่างใดอย่างหนึ่งแบบในประเทศเรียกใช้การวางแผนและ/หรือเรียกใช้การวางแผนนานาชาติ คุณสามารถรับ65โทรศัพท์ตัวเลข(50 x 1.1 + 10)

หมายเลขการบริการโทร

หมายเลขของหมายเลขโทรศัพท์จะเท่ากับจำนวนรวมของสิทธิ์ระบบโทรศัพท์ และการประชุมทางเสียง และใช้ต่อไปนี้:

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1 25แล้วหมายเลขโทรศัพท์5จะได้รับ

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 26 49มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์10

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 50 99มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์20

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 100 149เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์30

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 150 199เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์40

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งานของ 200 499มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์65

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 500 749มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์90

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 750 999มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์110

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,249 1000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์125

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,499 1250มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์135

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,999 1500เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์160

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 2000-2,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์210

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 3000 6,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์420

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 7000 9999มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์500

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 14,999 10000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์600

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 15000 19,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์700

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 49,999 20000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์1000

 • ถ้ามี50000 + สิทธิ์การใช้งานมีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์1500

ถ้าคุณมีผลรวมของ51ระบบโทรศัพท์ และสิทธิ์การใช้งานการประชุมทางเสียง คุณสามารถรับตัวเลขบริการโทร20 

หมายเลขโทรฟรีบริการ

หมายเลขของหมายเลขโทรศัพท์จะเท่ากับจำนวนรวมของสิทธิ์ระบบโทรศัพท์ และการประชุมทางเสียง และใช้ต่อไปนี้:

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1 25แล้วหมายเลขโทรศัพท์5จะได้รับ

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 26 49มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์10

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 50 99มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์20

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 100 149เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์30

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 150 199เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์40

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งานของ 200 499มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์65

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 500 749มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์90

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 750 999มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์110

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,249 1000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์125

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,499 1250มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์135

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 1,999 1500เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์160

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 2000-2,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์210

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 3000 6,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์420

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 7000 9999มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์500

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 14,999 10000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์600

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 15000 19,999เป็นกำหนดหมายเลขโทรศัพท์700

 • ถ้ามีสิทธิ์การใช้งาน 49,999 20000มีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์1000

 • ถ้ามี50000 + สิทธิ์การใช้งานมีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์1500

ถ้าคุณมีผลรวมของ1001ระบบโทรศัพท์ และสิทธิ์การใช้งานการประชุมทางเสียง คุณสามารถดูหมายเลขโทรฟรีบริการ125 

สิ่งสำคัญ: จำเป็นสำหรับติดต่อสื่อสารเครดิตการเรียกเก็บเงินการสำรอง และใช้หมายเลขโทรฟรีโทรศัพท์

หมายเหตุ: ถ้าคุณจำเป็นต้องขอหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมอีก โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับ business ผลิตภัณฑ์ - ความช่วยเหลือของผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×