คุณสมบัติ Visibe

นำไปใช้กับ

วัตถุ Application

วัตถุ DataAccessPage

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Form

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SubForm

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Label

วัตถุ Page

คอลเลกชันตัวควบคุมแท็บ

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ ToggleButton

เมื่อใช้กับวัตถุ Application จะส่งกลับหรือตั้งค่าว่าแอปพลิเคชัน Microsoft Office Access 2007 ถูกย่อเล็กสุดหรือไม่ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ Visible เพื่อแสดงหรือซ่อน ฟอร์มรายงาน ฟอร์มหรือรายงาน ส่วนData Access Page หรือ ตัวควบคุม ได้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการรักษาการเข้าถึงข้อมูลบนฟอร์มโดยไม่ให้มีการมองเห็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มที่ซ่อนอยู่เป็นเกณฑ์สำหรับ คิวรี ได้ อ่าน/เขียน บูลีน เป็น True ถ้ามองเห็นได้/ถูกย่อเล็กสุด เป็น False ถ้ามองไม่เห็น/ไม่ถูกย่อเล็กสุด

นิพจน์ Visible

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

สำหรับวัตถุ Application:

  • คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ Visible ของวัตถุ Application ได้โดยใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น

  • เมื่อแอปพลิเคชันถูกเปิดใช้โดยผู้ใช้ คุณสมบัติ Visible และ UserControl ของวัตถุ Application จะถูกตั้งเป็น True เมื่อคุณสมบัติ UserControl ถูกตั้งเป็น True คุณจะไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติ Visible ของวัตถุให้เป็น False ได้

  • เมื่อวัตถุ Application ถูกสร้างโดยใช้ ระบบอัตโนมัติ (ซึ่งชื่อเก่าคือ OLE Automation) คุณสมบัติ Visible และ UserControl ของวัตถุจะถูกตั้งเป็น False

สำหรับวัตถุอื่นทั้งหมด:

  • คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติุ (สำหรับส่วนและตัวควบคุมทั้งหมดนอกจากตัวแบ่งหน้า) แมโคร หรือ Visual Basic ของวัตถุ

  • สำหรับฟอร์ม รายงาน และ Data Access Page คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้แมโครหรือ VBA

  • สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น หรือคุณสมบัติ DefaultControl ใน VBA

  • คุณสมบัติ Visible ไม่มีผลกับคอลัมน์ใน มุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการระบุว่าจะมองเห็นคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้หรือไม่ ให้ใช้คุณสมบัติ ColumnHidden

  • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุเมื่อพิมพ์ ให้ใช้คุณสมบัติ DisplayWhen

  • คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Visible เพื่อซ่อนตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานได้โดยรวมคุณสมบัตินั้นในแมโครหรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่เรียกใช้เมื่อเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อความแสดงความยินดีที่อยู่ถัดจากยอดขายรายเดือนทั้งหมดของพนักงานขายที่อยู่ในรายงานการขาย โดยขึ้นอยู่กับยอดขายทั้งหมดได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×