คุณสมบัติ PrintSection

นำไปใช้กับ

วัตถุรายงาน

คุณสมบัติ PrintSection จะกำหนดว่า ควรพิมพ์ส่วนหรือไม่ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.PrintSection

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ PrintSection จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

จริง

(ค่าเริ่มต้น) ส่วนถูกพิมพ์

เท็จ

ส่วนไม่ถูกพิมพ์


หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ให้ระบุ แมโคร หรือกระบวนงานเหตุการณ์สำหรับคุณสมบัติ OnFormat ของส่วน

Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น จริง ก่อนเหตุการณ์ Format ของแต่ละส่วน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่พิมพ์ส่วน “PageHeaderSection" ของรายงาน "สรุปผลิตภัณฑ์"

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×