คุณสมบัติ Picture

นำไปใช้กับ

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Form

วัตถุ Image

วัตถุ Page

วัตถุ Report

วัตถุ ToggleButton

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Picture เพื่อระบุ บิตแมป หรือกราฟิกชนิดอื่นที่จะถูกแสดงบน ปุ่มคำสั่งตัวควบคุมรูปปุ่มสลับ หน้าบน ตัวควบคุมแท็บ หรือเป็นภาพพื้นหลังบน ฟอร์ม หรือ รายงาน อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์ Picture

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ Picture ประกอบด้วย (บิตแมป) หรือเส้นทางและชื่อไฟล์ของบิตแมป หรือกราฟิกชนิดอื่นที่จะถูกแสดง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้:

  • แผ่นคุณสมบัติ คลิกปุ่ม รุ่น ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติ (สำหรับปุ่มคำสั่งและปุ่มสลับ) เมื่อคุณเลือกหนึ่งในไฟล์บิตแมปจากรายการ รูปภาพที่พร้อมใช้งาน การตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (บิตแมป)

  • แมโคร

  • โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) คุณสามารถใช้ นิพจน์สตริง ที่มีเส้นทางและชื่อของกราฟิกได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • คำสั่ง ภาพ ภายใต้ ตัวควบคุมและเขตข้อมูล บนแท็บ ออกแบบ ในมุมมองออกแบบ (สำหรับตัวควบคุมภาพหรือภาพพื้นหลังบนฟอร์มและรายงาน) เพื่อเลือกบิตแมปหรือกราฟิกชนิดอื่น

ค่าเริ่มต้นคือ (ไม่มี) หลังจากกราฟิกถูกโหลดลงในวัตถุ การตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (บิตแมป) หรือเป็นเส้นทางและชื่อไฟล์ของกราฟิก ถ้าคุณลบ (บิตแมป) หรือเส้นทางและชื่อไฟล์ของกราฟิกจากการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปภาพจะถูกลบจากวัตถุและการตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (ไม่มี) อีกครั้ง

ถ้าคุณสมบัติ PictureType ถูกตั้งค่าเป็น Embedded กราฟิกจะถูกเก็บไว้ในวัตถุ

คุณสามารถสร้างบิตแมปแบบกำหนดเองได้โดยใช้ Microsoft Paintbrush หรือแอปพลิเคชันอื่นที่สร้างไฟล์บิตแมป ไฟล์บิตแมปต้องมีส่วนขยาย .bmp, .ico หรือ .dib คุณยังสามารถใช้ไฟล์กราฟิกในรูปแบบ .wmf หรือ .emf หรือชนิดไฟล์กราฟิกอื่นๆ ที่คุณมีตัวกรองกราฟิก ตัวควบคุมฟอร์ม รายงาน และรูปภาพรองรับกราฟิกทุกแบบ ปุ่มคำสั่งและปุ่มสลับรองรับเฉพาะบิตแมปเท่านั้น

ปุ่มสามารถแสดงคำอธิบายภาพหรือรูปภาพได้ ถ้าคุณกำหนดทั้งสองอย่างไว้กับปุ่ม รูปภาพจะแสดงขึ้นมา แต่คำอธิบายภาพจะไม่แสดง ถ้ารูปภาพถูกลบ คำอธิบายภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง Microsoft Office Access 2007 แสดงรูปภาพตรงกลางปุ่ม และถูกตัดถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่กว่าปุ่ม

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการสร้างปุ่มคำสั่งหรือปุ่มสลับที่มีทั้งคำอธิบายภาพและรูปภาพ คุณสามารถใส่คำอธิบายภาพที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบิตแมป แล้วกำหนดบิตแมปไปยังคุณสมบัติ Picture ของตัวควบคุมรูปภาพได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่ารูปภาพพื้นหลัง "Logo.gif" สำหรับรายงาน "Purchase Order"

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×