คุณสมบัติ OnClose

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่ากล่อง On Close ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของฟอร์มหรือรายงาน สตริง อ่าน/เขียน

นิพจน์ OnClose

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางโปรแกรมที่ Microsoft Office Access 2007 ใช้เมื่อทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์ไปเป็นนิพจน์หรือแมโคร โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์

เหตุการณ์ ปิด จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มหรือรายงานถูกปิดและนำออกจากหน้าจอ

ค่า OnClose จะเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงได้โดยการคลิกปุ่ม สร้าง ถัดจากกล่อง On Close ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของฟอร์มหรือรายงาน)

  • ถ้าเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น “=expression" ซึ่ง นิพจน์ เป็นนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้าเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้าเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น "[กระบวนงานเหตุการณ์]"

ถ้ากล่อง On Close ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้พิมพ์ค่าของคุณสมบัติ เมื่อเปิด ในหน้าต่าง Immediate สำหรับรายงาน "ลำดับคำสั่งซื้อ"

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnClose

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×