คุณสมบัติ OnClick

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Label

วัตถ Rectangle

วัตถุ CheckBox

วัตถุ ListBox

วัตถุ Section

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ObjectFrame

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ OptionButton

วัตถุ TextBox

วัตถุ Form

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ Image

วัตถุ Page

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่าของกล่อง เมื่อคลิก ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของหนึ่งในวัตถุในรายการ ใช้กับ อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.OnClick

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางโปรแกรมที่ Microsoft Office Access 2007 ใช้เมื่อทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์ไปเป็นนิพจน์หรือแมโคร โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์

เหตุการณ์ Click เกิดเมื่อผู้ใช้กดและปล่อยปุ่มเมาส์ซ้ายบนวัตถุ

ค่า OnClick จะเป็นหนึ่งในต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกที่เลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงโดยการคลิกปุ่ม สร้าง ถัดจากกล่อง On Click ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของวัตถุ):

  • ถ้าเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น "=นิพจน์" โดย นิพจน์ คือนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้าเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้าเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น "[Event Procedure]"

ถ้ากล่อง On Click ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้เชื่อมโยงเหตุการณ์ Click กับกระบวนการเหตุการณ์ "OK_Click" สำหรับปุ่มที่ชื่อ "ตกลง" บนฟอร์ม "ลำดับรายการ" ถ้ายังไม่มีการเชื่อมโยงอยู่ในขณะนี้

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×