คุณสมบัติ Name

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject

วัตถุ CodeProject

วัตถุ Form

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Reference

วัตถุ SubForm

วัตถุ AccessObjectProperty

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Image

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Report

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ AdditionalData

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Label

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ Section

วัตถุ TextBox

วัตถุ Application

วัตถุ CurrentProject

วัตถุ Line

วัตถุ Page

วัตถุ SmartTag

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ PageBreak

วัตถุ SmartTagAction

วัตถุ CheckBox

วัตถุ DataAccessPage

วัตถุ Module

วัตถุ Rectangle

วัตถุ SmartTagProperty

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Name เพื่อระบุหรือกำหนด นิพจน์สตริง ที่ระบุชื่อของวัตถุ สตริง แบบอ่าน/เขียนสำหรับวัตถุต่อไปนี้: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox และ ToggleButtonสตริง แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับวัตถุต่อไปนี้: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag และ SmartTagAction

นิพจน์ ชื่อ

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

ข้อสังเกต

ชื่อที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามการตั้งชื่อมาตรฐานสำหรับ Microsoft Office Access 2007 สำหรับวัตถุ Microsoft Access ชื่ออาจยาวได้ถึง 64 อักขระ สำหรับตัวควบคุม ชื่ออาจยาวได้ถึง 255 อักขระ

สำหรับวัตถุใหม่ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ Name โดยการคลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน แล้วใส่ชื่อที่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของวัตถุที่มีอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของวัตถุที่มีอยู่เมื่อเปิดวัตถุอยู่ ให้คลิก บันทึกเป็น บน แถบเครื่องมือด่วน

สำหรับส่วนหรือตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ, แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Name ในนิพจน์สำหรับวัตถุ

ชื่อเริ่มต้นสำหรับวัตถุใหม่คือชื่อของวัตถุกับจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ฟอร์มใหม่แรกคือ ฟอร์ม1 ฟอร์มใหม่ที่สองคือ ฟอร์ม2 และต่อๆ ไป ฟอร์มไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกับ วัตถุระบบ อื่น เช่น วัตถุ Screen

สำหรับ ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ ชื่อเริ่มต้นคือชนิดตัวควบคุมกับจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวควบคุมแรกที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มคือกล่องข้อความ การตั้งค่าคุณสมบัติ Name จะเป็น ข้อความ1

สำหรับ ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ชื่อเริ่มต้นคือชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมโดยการลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล การตั้งค่า FieldName ของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังกล่องคุณสมบัติ Name ของตัวควบคุม

คุณไม่สามารถใช้ “ฟอร์ม” หรือ “รายงาน” เพื่อตั้งชื่อตัวควบคุมหรือส่วน

ตัวควบคุมบนฟอร์ม รายงาน หรือหน้าเข้าถึงข้อมูลเดียวกันไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันได้ แต่ตัวควบคุมบนฟอร์ม รายงาน หรือหน้าเข้าถึงข้อมูลอื่นสามารถใช้ชื่อเดียวกันได้ ตัวควบคุมและส่วนบนฟอร์มเดียวกันไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งกลับคุณสมบัติ Name สำหรับฟอร์มแรกในคอลเลกชัน Forms

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×