คุณสมบัติ Locked

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ OptionButton

วัตถุ CheckBox

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ ComboBox

วัตถุ SubForm

วัตถุ CustomControl

วัตถุ TextBox

วัตถุ ListBox

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ ObjectFrame

คุณสมบัติ ล็อก จะระบุว่า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมในมุมมองฟอร์มหรือไม่ อ่าน/เขียน บูลีนนิพจน์.ล็อก

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ล็อก จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

จริง

(ค่าเริ่มต้นสำหรับกรอบวัตถุที่ไม่ถูกผูก) ตัวควบคุมทำงานตามปกติ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล

ไม่ใช่

เท็จ

(ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดยกเว้นกรอบวัตถุที่ไม่ถูกผูก) ตัวควบคุมทำงานตามปกติ และอนุญาตให้แก้ไข เพิ่ม และลบข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์ม, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ได้

ใช้คุณสมบัติ ล็อก เพื่อปกป้องข้อมูลใน เขตข้อมูล โดยทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ตัวควบคุมแสดงเฉพาะข้อมูล โดยไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือคุณอาจต้องการล็อกตัวควบคุมจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้สลับคุณสมบัติ เปิดใช้งาน ของปุ่มคำสั่ง และคุณสมบัติ เปิดใช้งาน และ ล็อก ของตัวควบคุม ขึ้นอยู่กับชนิดของพนักงานที่แสดงอยู่ในระเบียนปัจจุบัน ถ้าพนักงานเป็นผู้จัดการ ปุ่ม SalaryDetails จะเปิดใช้งานและตัวควบคุม PersonalInfo จะปลดล็อกและเปิดใช้งาน

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×