คุณสมบัติ ListIndex

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ListIndex เพื่อกำหนดว่ารายการใดจะถูกเลือกใน กล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสม อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.ListIndex

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ListIndex เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึงจำนวนรายการทั้งหมดในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมแล้วลบ 1 Microsoft Office Access 2007 ตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex เมื่อรายการถูกเลือกในกล่องรายการหรือในส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม ค่าคุณสมบัติ ListIndex ของรายการแรกในรายการเป็น 0 ค่าของรายการที่สองเป็น 1 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานโดยการใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น คุณสามารถอ่านคุณสมบัตินี้ได้เฉพาะใน มุมมองฟอร์ม และ มุมมองแผ่นข้อมูล คุณสมบัตินี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่พร้อมใช้งานในมุมมองอื่น

ค่าคุณสมบัติ ListIndex ยังพร้อมใช้งานโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn เป็น 0 สำหรับกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการได้อีกด้วย ถ้าคุณสมบัติ BoundColumn ถูกตั้งเป็น 0 เขตข้อมูลตารางพื้นฐานที่กล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการผูกอยู่จะประกอบด้วยค่าเดียวกับการตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex

กล่องรายการยังมีคุณสมบัติ MultiSelect ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลายรายการจากตัวควบคุมได้ เมื่อมีการเลือกหลายรายการในกล่องรายการ คุณสามารถกำหนดได้ว่ารายการใดที่จะถูกเลือกด้วยการใช้คุณสมบัติ Selected ของตัวควบคุม คุณสมบัติ Selected คือช่วงของค่าตั้งแต่ 0 ถึงค่าของคุณสมบัติ ListCount ลบด้วย 1. สำหรับแต่ละรายการในกล่องรายการ คุณสมบัติ Selected จะเป็น True ถ้ารายการถูกเลือก และเป็น False ถ้ารายการไม่ถูกเลือก

คอลเลกชัน ItemsSelected ยังมีวิธีเข้าถึงข้อมูลในแถวที่เลือกของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมอีกด้วย

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการส่งกลับค่าของคุณสมบัติ ListIndex คุณสามารถทำดังต่อไปนี้:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex คุณสามารถทำดังต่อไปนี้:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

โดยที่ formname และ controlname คือชื่อของฟอร์มและชื่อตัวควบคุมของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมตามลำดับ ซึ่งแสดงเป็นค่า String และ index คือค่าดัชนีของรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×