คุณสมบัติ Hwnd

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ hWnd เพื่อกำหนดว่า จุดจับ (ค่า Long Integer ที่ไม่ซ้ำกัน) ที่กำหนดโดย Microsoft Windows ไปยังหน้าต่างปัจจุบัน อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.Hwnd

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานโดยการใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในโค้ด VBA เมื่อเรียกฟังก์ชัน Windows Application Programming Interface (API) หรือเส้นทางภายนอกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ hWnd เป็น อาร์กิวเมนต์ หลายฟังก์ชันของ Windows จำเป็นต้องใช้ค่าคุณสมบัติ hWnd ของหน้าต่างปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาร์กิวเมนต์

เนื่องจากค่าของคุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนได้ในขณะที่ใช้โปรแกรม คุณไม่ควรจัดเก็บคุณสมบัติ hWnd ไว้ใน ตัวแปรสาธารณะ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ hWnd กับฟังก์ชัน Windows API IsZoomed เพื่อกำหนดว่าหน้าต่างถูกขยายใหญ่สุดหรือไม่

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×