คุณสมบัติ Enabled

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ FormatCondition

วัตถุ Page

วัตถุ CheckBox

วัตถุ ListBox

วัตถุ SubForm

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ObjectFrame

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ OptionButton

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ ToggleButton

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ เปิดใช้งาน เพื่อตั้งค่าหรือส่งกลับสถานะของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในวัตถุ FormatCondition ได้ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.Enabled

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

การตั้งค่าคุณสมบัติ Enabled เป็นค่าที่ระบุว่ารูปแบบตามเงื่อนไขจะเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน True เปิดใช้งานรูปแบบตามเงื่อนไข False ปิดใช้งานรูปแบบตามเงื่อนไข ค่าเริ่มต้นคือ True

คุณสมบัติ Enabled พร้อมใช้งานโดยการใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น

เมื่อคุณสมบัติ Enabled เป็น True รูปแบบตามเงื่อนไขสามารถแสดงในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ได้ กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข พร้อมใช้งานได้โดยการคลิก ตามเงื่อนไข ภายใต้ ฟอนต์ บนแท็บ ออกแบบ (ในมุมมองออกแบบ) หรือบนแท็บ รูปแบบ (ในมุมมองเค้าโครง)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×