คุณสมบัติ EmailSubject

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ EmailSubject เพื่อระบุหรือกำหนดการส่งกลับบรรทัดหัวข้ออีเมลของไฮเปอร์ลิงก์ไปยังวัตถุ เอกสาร เว็บเพจ หรือปลายทางอื่นๆ สำหรับตัวควบคุม ปุ่มคำสั่งตัวควบคุมรูป หรือ ป้ายชื่อ อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.EmailSubject

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ EmailSubject คือ นิพจน์สตริง ที่แสดงบรรทัดหัวข้อภายในไฟล์ (เส้นทาง UNC) หรือเว็บเพจ (URL)

คุณสามารุตั้งค่าคุณสมบัติ EmailSubject ได้โดยใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยคลิกที่ปุ่ม สร้าง ที่ด้านขวาของกล่องคุณสมบัติใน แผ่นคุณสมบัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้าง ไฮเปอร์ลิงก์ โดยใช้กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ EmailSubject เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในกล่อง หัวข้อ ในแท็บ ที่อยู่อีเมล โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือปุ่มคำสั่ง ตัวควบคุมรูปภาพ หรือตัวควบคุมป้ายชื่อที่คุณสมบัติ HyperlinkAddress ถูกตั้งค่าไว้ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือชี้ขึ้น การคลิกที่ตัวควบคุมจะแสดงวัตถุหรือเว็บเพจที่ระบุไว้โดยลิงก์

เมื่อต้องการเปิดวัตถุในฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้ปล่อยคุณสมบัติ HyperlinkAddress ให้ว่างไว้ และระบุชนิดของวัตถุและชื่อวัตถุที่คุณต้องการเปิดในคุณสมบัติ HyperlinkSubAddress โดยใช้ไวยากรณ์ "objecttypeobjectname" ถ้าคุณต้องการเปิดวัตถุในฐานข้อมูล Access อื่น ให้ใส่ชื่อเส้นทางฐานข้อมูลและชื่อไฟล์ในคุณสมบัติ HyperlinkAddress และระบุวัตถุฐานข้อมูลที่จะเปิดโดยใช้คุณสมบัติ HyperlinkSubAddress

คุณสมบัติ HyperlinkAddress สามารถมีเส้นทางสัมบูรณ์หรือเส้นทางสัมพัทธ์ไปยังเอกสารปลายทางได้ เส้นทางสัมบูรณ์คือ URL หรือเส้นทาง UNC ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ไปยังเอกสาร เส้นทางสัมพัทธ์คือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางพื้นฐานที่ระบุในการตั้งค่า ส่วนนำหน้าของไฮเปอร์ลิงก์ ในกล่องโต้ตอบ DatabaseNameProperties (เปิดโดยการคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดการฐานข้อมูล จากนั้นคลิก คุณสมบัติฐานข้อมูล) หรือเกี่ยวข้องกับเส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน ถ้า Access ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติ HyperlinkAddress ให้เป็น URL หรือเส้นทาง UND ที่ถูกต้องได้ Access จะถือว่าคุณได้ระบุเส้นทางที่สัมพันธ์กับเส้นทางพื้นฐานที่อยู่ในการตั้งค่า ส่วนนำหน้าของไฮเปอร์ลิงก์ หรือเส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณตามไฮเปอร์ลิงก์ไปยังวัตถุฐานข้อมูล Access อื่น คุณสมบัติการเริ่มต้นฐานข้อมูลจะถูกนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลปลายทางตั้งการแสดงฟอร์มเอาไว้ ฟอร์มดังกล่าวจะแสดงขึ้นเมื่อเปิดฐานข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×