คุณสมบัติ DataEntry

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ DataEntry เพื่อระบุว่า ฟอร์ม ที่ถูกผูกเปิดขึ้นเพื่ออนุญาตการใส่ข้อมูลเท่านั้นหรือไม่ คุณสมบัติ DataEntry ไม่ได้กำหนดว่า สามารถเพิ่มระเบียนหรือไม่ แต่จะกำหนดว่า จะแสดงระเบียนที่มีอยู่หรือไม่เท่านั้น อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.DataEntry

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ DataEntry จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

จริง

ฟอร์มเปิดขึ้น แสดงเฉพาะระเบียนว่าง

ไม่ใช่

เท็จ

(ค่าเริ่มต้น) ฟอร์มเปิดขึ้น แสดงระเบียนที่มีอยู่


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ DataEntry โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์ม, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ได้

สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในมุมมองใดก็ได้

คุณสมบัติ DataEntry มีผลเฉพาะเมื่อคุณสมบัติ AllowAdditions ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

หมายเหตุ: เมื่ออาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลของการดำเนินการ OpenForm ถูกตั้งค่า Microsoft Office Access 2007 จะแทนที่จำนวนการตั้งค่าคุณสมบัติของฟอร์ม ถ้าอาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลของการดำเนินการ OpenForm ถูกตั้งค่าเพื่อ แก้ไข Access จะเปิดฟอร์มที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • AllowEdits — ใช่

  • AllowDeletions — ใช่

  • AllowAdditions — ใช่

  • DataEntry — ไม่ใช่

เมื่อต้องการป้องกันการดำเนินการ OpenForm ไม่ให้แทนที่การตั้งค่าคุณสมบัติที่มีอยู่เหล่านี้ ให้ละเว้นอาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลเพื่อให้ Access ใช้การตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดโดยฟอร์ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×