คุณสมบัติ DataChange

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

ส่งกลับหรือตั้งค่า สตริง ระบุว่าแมโคร กระบวนงานเหตุการณ์ หรือฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดใดจะถูกเรียกใช้เมื่อเหตุการณ์ DataChange เกิดขึ้น อ่าน/เขียน

นิพจน์.DataChange

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

ค่าที่ถูกต้องสำหรับคุณสมบัตินี้คือ "macroname" โดย macroname คือชื่อของแมโคร "[Event Procedure]" ที่ระบุกระบวนงานเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ DataChange สำหรับวัตถุที่ระบุ หรือ "=functionname()" โดย functionname คือชื่อของฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่า เมื่อเหตุการณ์ DataChange เกิดขึ้นบนฟอร์มแรกของโครงการปัจจุบัน กระบวนงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันควรทำงาน

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×