คุณสมบัติ Address

นำไปใช้กับ

วัตถุไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ที่อยู่ เพื่อระบุหรือกำหนดเส้นทางไปยังวัตถุ เอกสาร เว็บเพจ หรือปลายทางอื่นๆ สำหรับวัตถุ ไฮเปอร์ลิงก์ ที่เชื่อมโยงกับ ปุ่มคำสั่ง, ตัวควบคุมรูป หรือตัวควบคุม ป้ายชื่อ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.ที่อยู่

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

การตั้งค่า

คุณสมบัติ ที่อยู่ คือ นิพจน์สตริง ซึ่งแทนเส้นทางไปยังไฟล์ (เส้นทาง UNC) หรือเว็บเพจ (URL) ของคุณสมบัติ ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

คุณสมบัติ ที่อยู่ จะพร้อมใช้งานได้โดยการใช้รหัส Visual Basic for Applications (VBA) เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ที่อยู่ คุณจะระบุคุณสมบัติ ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์ สำหรับตัวควบคุมที่เชื่อมโยงกับไฮเปอร์ลิงโดยอัตโนมัติ

ข้อสังเกต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์และรูปแบบ ให้ค้นหาการอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา Access สำหรับหัวข้อคุณสมบัติ ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์ และ ที่อยู่ย่อยไฮเปอร์ลิงก์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×