คุณสมบัติ Section

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ Page

วัตถุ TextBox

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ Form

วัตถุ OptionButton

วัตถุ SubForm

คุณสมบัติส่วนเนื่องจากจะนำไปใช้กับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

คุณสามารถระบุตัวควบคุมเหล่านี้ตามส่วนของฟอร์มหรือรายงานที่ตัวควบคุมปรากฏขึ้น อ่าน/เขียนเป็นจำนวนเต็ม

expression.Section

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากข้างบน

ข้อสังเกต

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Section เพื่อกำหนดว่าตัวควบคุมจะอยู่ในส่วนใดของฟอร์มหรือรายงาน

คุณสมบัติส่วนเนื่องจากจะนำไปใช้กับวัตถุฟอร์มและรายงาน

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Section เพื่อระบุ ส่วน ของ ฟอร์ม หรือ รายงาน และให้มีการเข้าถึงคุณสมบัติของส่วนนั้น คุณสมบัตินี้มีชนิดเป็นวัตถุ Section แบบอ่านอย่างเดียว

expression.Section(Index)

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากข้างบน

ดัชนี    จำเป็นตัวแปร หมายเลขส่วนหรือชื่อ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ Section สอดคล้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ในรายการต่อไปนี้ ขอแนะนำให้คุณใช้ค่าคงที่เพื่อให้โค้ดของคุณอ่านง่ายยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ค่าคงที่

คำอธิบาย

0

acDetail

ส่วนรายละเอียดของฟอร์ม หรือส่วนรายละเอียดของรายงาน

1

acHeader

ฟอร์มหรือส่วนหัวรายงาน

2

acFooter

ฟอร์มหรือ ส่วนท้ายของรายงาน

3

acPageHeader

ฟอร์มหรือส่วน ส่วนหัวของหน้ารายงาน

4

acPageFooter

ฟอร์มหรือส่วนส่วนท้ายของหน้ารายงาน

5

acGroupLevel1Header

ส่วนหัว 1 ระดับกลุ่ม (รายงานเท่านั้น)

6

acGroupLevel1Footer

ส่วนท้ายของระดับกลุ่ม 1 (เฉพาะรายงานเท่านั้น)

7

acGroupLevel2Header

ส่วนหัวของระดับกลุ่ม 2 (เฉพาะรายงานเท่านั้น)

8

acGroupLevel2Footer

ส่วนท้ายของระดับกลุ่ม 2 (เฉพาะรายงานเท่านั้น)


ถ้ารายงานมีส่วนระดับกลุ่มเพิ่มเติม คู่ของส่วนหัว/ส่วนท้ายจะถูกเรียงลำดับตามตัวเลข เริ่มต้นด้วย 9

สำหรับฟอร์มและรายงาน คุณสมบัติ Section เป็นอาร์เรย์ของทุกส่วนที่มีอยู่ในฟอร์มหรือรายงานที่ระบุโดยหมายเลขส่วน ตัวอย่างเช่น Section(0)อ้างอิงถึงส่วนรายละเอียดของฟอร์ม และ Section(3) อ้างอิงถึงส่วนหัวหน้ากระดาษของฟอร์ม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงถึงส่วนโดยใช้ชื่อได้เช่นกัน คำสั่งต่อไปนี้อ้างอิงถึงส่วน Detail0 สำหรับฟอร์ม Customers และฟอร์มที่เทียบเท่ากัน

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

สำหรับฟอร์มและรายงาน คุณจะต้องรวมคุณสมบัติ Section เข้ากับคุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้กับส่วนของฟอร์มหรือส่วนของรายงาน

ตัวอย่าง

ขณะที่จะนำไปใช้กับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ Section เพื่อกำหนดว่าจะให้ส่วนใดมีตัวควบคุม CustomerID

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

ขณะที่จะนำไปใช้กับวัตถุฟอร์มและรายงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีการอ้างอิงถึงคุณสมบัติ มองเห็นได้ ของส่วนหัวหน้ากระดาษของฟอร์ม Customers

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×