คุณสมบัติ PrintSection

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Report

คุณสมบัติ PrintSection ระบุว่าควรจะพิมพ์ส่วนหรือไม่ คุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้/เขียน

expression.PrintSection

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ PrintSection ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True 

(ค่าเริ่มต้น) พิมพ์ส่วน

False

ไม่พิมพ์ส่วน


หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ให้ระบุแมโคร หรือกระบวนงานเหตุการณ์สำหรับคุณสมบัติ เมื่อจัดรูปแบบ ของส่วน

Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้ที่ True ก่อนเหตุการณ์ Format ของแต่ละส่วน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะไม่พิมพ์ส่วน "PageHeaderSection" ของรายงาน "Product Summary"

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×