คุณสมบัติ OpenArgs

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

การกำหนดค่านิพจน์สตริงที่ระบุโดยอาร์กิวเมนต์ OpenArgs ของเมธอด OpenForm ซึ่งใช้เปิดฟอร์ม โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Variant ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OpenArgs

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานเท่านั้น โดยใช้ตัวแมโคร หรือ โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) รหัสด้วยวิธีOpenFormของวัตถุDoCmd ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในมุมมองทั้งหมด

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติ OpenArgs ให้เปิดฟอร์มโดยใช้เมธอด OpenForm ของวัตถุ DoCmd แล้วตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ OpenArgs ให้เป็นนิพจน์สตริงที่ต้องการ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ OpenArgs สามารถใช้ได้ในรหัสสำหรับฟอร์ม เช่น ใน กระบวนงานเหตุการณ์ Open นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงไปยังการตั้งค่าคุณสมบัติในแมโคร เช่น แมโคร Open หรือนิพจน์ เช่น นิพจน์ที่ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ฟอร์มที่คุณเปิดคือ รายการฟอร์มแบบต่อเนื่องของไคลเอ็นต์ ถ้าคุณต้องโฟกัส เพื่อย้ายไปยังระเบียนลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเปิดฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติOpenArgsเป็นชื่อลูกค้า แล้ว ใช้แอคชันFindRecordในแมโครเปิดเพื่อย้ายโฟกัสไปยังระเบียนสำหรับไคลเอ็นต์ที่มีชื่อระบุไว้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ OpenArgs เพื่อเปิดฟอร์ม Employees ไปยังระเบียนพนักงานที่เฉพาะ และสาธิตวิธีการที่เมธอด OpenForm ตั้งค่าคุณสมบัติ OpenArgs คุณสามารถเรียกใช้กระบวนงานนี้ได้ตามความเหมาะสม  ตัวอย่างเช่น เมื่อมีเหตุการณ์ AfterUpdate เกิดขึ้นสำหรับกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเองที่ใช้เพื่อป้อนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับลูกจ้าง

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

ตัวอย่างต่อไปใช้เมธอด FindFirst เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานที่มีชื่ออยู่ในคุณสมบัติ OpenArgs

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×