คุณสมบัติ OnClick

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Label

วัตถุ Rectangle

วัตถุ CheckBox

วัตถุ ListBox

วัตถุ Section

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ObjectFrame

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ OptionButton

วัตถุ TextBox

วัตถุ Form

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ Image

วัตถุ Page

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่าของกล่อง เมื่อคลิก ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ' โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OnClick

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแอคชันในแบบโปรแกรมซึ่ง Microsoft Office Access 2007 จะกระทำเมื่อมีการทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ระหว่างการเรียกเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์เป็นนิพจน์หรือแมโคร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีการทริกเกอร์เหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ คลิก เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้กดและปล่อยเมาส์ปุ่มซ้ายบนวัตถุ

ค่า OnClick จะเป็นค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงด้วยการคลิกปุ่ม สร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่อง เมื่อคลิก ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของวัตถุ)

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น "=expression" โดย expression คือนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น "[กระบวนงานเหตุการณ์]"

ถ้ากล่อง เมื่อคลิก ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงที่ว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้เชื่อมโยงเหตุการณ์ คลิก กับกระบวนงานเหตุการณ์ "OK_Click" สำหรับปุ่มที่ชื่อว่า "OK" บนฟอร์ม "Order Entry" ถ้ายังไม่มีความสัมพันธ์

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×