คุณสมบัติ NextRecord

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Report

คุณสมบัติ NextRecord ระบุว่าส่วนควรจะเลื่อนไปที่ระเบียนถัดไปหรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้เป็นชนิด Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.NextRecord

expression จำเป็นต้องมี นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ NextRecord ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True 

(ค่าเริ่มต้น) ส่วนจะเลื่อนไปที่ระเบียนถัดไป

False

ส่วนจะไม่เลื่อนไปที่ระเบียนถัดไป

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ให้ระบุ แมโคร หรือกระบวนงานเหตุการณ์สำหรับคุณสมบัติ เมื่อจัดรูปแบบ ของส่วน

Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้ที่ True ก่อนเหตุการณ์ Format ของแต่ละส่วน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะตั้งค่าคุณสมบัติ NextRecord เป็น False สำหรับรายงานที่ระบุ

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×