คุณสมบัติ ListIndex

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ListIndex เพื่อกำหนดว่ารายการใดจะถูกเลือกในกล่องรายการ หรือกล่องคำสั่งผสมได้ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Long ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.ListIndex

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ListIndex เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึงผลรวมจำนวนของรายการในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมลบด้วย 1 Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex เมื่อมีรายการถูกเลือกในกล่องรายการหรือส่วนของกล่องรายการในกล่องคำสั่งผสม โดยค่าคุณสมบัติ ListIndex ในรายการแรกของรายการจะมีค่าเป็น 0 ค่าของรายการที่สองคือ 1 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งาน โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเท่านั้น คุณสามารถอ่านคุณสมบัตินี้เฉพาะในมุมมองฟอร์ม และมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสมบัตินี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่พร้อมใช้งานในมุมมองอื่น

นอกจากนี้ ค่าคุณสมบัติ ListIndex ยังจะพร้อมใช้งานได้โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn ให้เป็น 0 สำหรับกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ ถ้าคุณสมบัติ BoundColumn ตั้งค่าไว้ที่ 0 เขตข้อมูลตารางต้นแบบที่กล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการถูกผูกไว้จะมีค่าเดียวกันกับการตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex

กล่องรายการยังมีคุณสมบัติที่มีการเลือกหลายรายการที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลายรายการจากตัวควบคุม เมื่อมีการเลือกหลายรายการในกล่องรายการ คุณสามารถกำหนดรายการที่ถูกเลือก โดยใช้คุณสมบัติของตัวควบคุมที่เลือก คุณสมบัติที่เลือกเป็นอาร์เรย์ของค่าตั้งแต่ 0 ถึงคุณสมบัติListCountค่าลบ 1 สำหรับแต่ละรายการในกล่องรายการที่เลือกคุณสมบัติจะTrueถ้ารายการถูกเลือกและFalseถ้าไม่ได้เลือกไว้

นอกจากนี้ คอลเลกชันของ ItemSelected ยังให้วิธีในการเข้าถึงข้อมูลในแถวที่เลือกไว้ของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการส่งกลับค่าของคุณสมบัติ ListIndex คุณสามารถใช้โค้ดดังต่อไปนี้

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

เมื่อต้องการตั้งค่าให้กับค่าของคุณสมบัติ ListIndex คุณสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

โดยที่ ชื่อฟอร์ม และ ชื่อตัวควบคุม เป็นชื่อของฟอร์มและตัวควบคุมกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมตามลำดับ ซึ่งแสดงเป็นค่า สตริง และ ดัชนี เป็นค่าดัชนีของรายการนั้นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×