คุณสมบัติ Hwnd

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติhWndเพื่อกำหนดจุดจับ (ไม่ซ้ำกันค่า Long Integer) กำหนด โดย Microsoft Windows ไปยังหน้าต่างปัจจุบันได้ อ่าน/เขียนยาว

expression.Hwnd

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งาน โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเท่านั้น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในโค้ด VBA ได้เมื่อทำการเรียกใช้แอปพลิเคชัน Windows ที่เขียนโปรแกรมฟังก์ชัน interface (API) หรืองานประจำอื่นภายนอกที่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติhWndเป็นแออาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชัน Windows จำนวนมากจำเป็นต้องมีค่าคุณสมบัติhWndของหน้าต่างปัจจุบันเป็นหนึ่งอาร์กิวเมนต์

เนื่องจากค่าของคุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่ ดังนั้นห้ามจัดเก็บค่าคุณสมบัติ hWnd ในตัวแปรสาธารณะ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้คุณสมบัติ hWnd พร้อมด้วยฟังก์ชัน Windows API IsZoomed เพื่อระบุว่าหน้าต่างถูกขยายใหญ่สุดหรือไม่

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×