คุณสมบัติ EmailSubject

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Hyperlink

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ EmailSubject เพื่อระบุ หรือกำหนดการส่งกลับบรรทัดเรื่องของอีเมลของการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังวัตถุ เอกสาร เว็บเพจ หรือปลายทางอื่นๆ สำหรับปุ่มคำสั่ง, ตัวควบคุมรูป, หรือตัวควบคุมป้ายชื่อ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.EmailSubject

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติEmailSubjectคือแบบนิพจน์สตริง แทนบรรทัดเรื่องภายในไฟล์ (เส้นทาง UNC) หรือหน้าเว็บ (URL)

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติEmailSubjectโดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ด้วยการคลิกปุ่ม สร้าง ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติในแผ่นคุณสมบัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้าง ไฮเปอร์ลิงก์ โดยใช้กล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติMicrosoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ EmailSubject เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในกล่อง เรื่อง บนแท็บ ที่อยู่อีเมล โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปบนปุ่มคำสั่ง ตัวควบคุมรูป หรือตัวควบคุมป้ายชื่อ ซึ่งคุณสมบัติ ที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ ถูกตั้งค่าไว้ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนไปเป็นรูปมือชี้ขึ้น การคลิกตัวควบคุมจะแสดงวัตถุหรือเว็บเพจที่ระบุโดยการเชื่อมโยง

เมื่อต้องการเปิดวัตถุในฐานข้อมูลปัจจุบัน ออกจากคุณสมบัติHyperlinkAddressเปล่า และระบุชนิดของวัตถุและชื่อวัตถุที่คุณต้องการเปิดในคุณสมบัติHyperlinkSubAddressโดยใช้ไวยากรณ์ "objecttypeobjectname" ถ้าคุณต้องการเปิดวัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Access อื่น ใส่ชื่อไฟล์และเส้นทางของฐานข้อมูลในคุณสมบัติHyperlinkAddressและระบุวัตถุฐานข้อมูลเพื่อเปิด โดยใช้คุณสมบัติHyperlinkSubAddress

ประกอบด้วยคุณสมบัติHyperlinkAddressสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์เส้นทางไปยังเอกสารเป้าหมาย เส้นทางแบบสัมบูรณ์คือ แบบเต็ม URL หรือ UNC เส้นทางไปยังเอกสาร เส้นทางแบบสัมพัทธ์เป็นเส้นทางการขายที่เกี่ยวข้อง กับเส้นทางฐานที่ระบุในการตั้งค่าพื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์ในชื่อกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ (ที่พร้อมใช้งาน โดยคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกจัดการฐานข้อมูล แล้ว คลิกคุณสมบัติฐานข้อมูล ) หรือ ไปยังเส้นทางฐานข้อมูลปัจจุบัน ถ้า Access ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าเป็นใช่ URL หรือ UNC เส้นทางคุณสมบัติHyperlinkAddressไว้จะถือว่า คุณได้ระบุเส้นทางสัมพันธ์กับเส้นทางพื้นฐานที่มีอยู่ในการตั้งค่าพื้นฐานไฮเปอร์ลิงก์หรือเส้นทางฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณตามการเชื่อมโยงหลายมิตินั้นไปยังวัตถุฐานข้อมูล Access อื่น คุณสมบัติ 'การเริ่มต้น' ฐานข้อมูลจะถูกนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลปลายทางตั้งค่าแสดงฟอร์มไว้ ฟอร์มนั้นก็จะปรากฏเมื่อเปิดฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×