คุณสมบัติ Dirty

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Dirty เพื่อตรวจสอบว่าระเบียนปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ตั้งแต่ระเบียนนั้นถูกบันทึกครั้งสุดท้าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการสอบถามผู้ใช้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระเบียนนั้นเป็นที่ต้องการหรือไม่ และถ้าไม่ ก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายไปยังระเบียนถัดไปได้โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Dirty

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ Dirty ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

True 

True 

ระเบียนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

False

False

ระเบียนปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานในมุมมองฟอร์ม และมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสมบัตินี้ตั้งค่าหรืออ่านโดยใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

เมื่อระเบียนถูกบันทึก Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ Dirty เป็น False เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขระเบียน คุณสมบัตินี้จะถูกตั้งค่าเป็น True

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเปิดใช้งานปุ่ม btnUndo เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนย่อย UndoEdits( ) จะถูกเรียกจากเหตุการณ์ AfterUpdate ของตัวควบคุมกล่องข้อความ การคลิกปุ่ม btnUndo ที่เปิดใช้งานได้จะเป็นการคืนค่าเดิมของตัวควบคุมจากคุณสมบัติ OldValue

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×